Nauczanie zdalne historii

„Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca”.
José Saramago

klasa IV


Temat: Solidarność i jej bohaterowie. Powtórzenie wiadomości. s. 142-147 (nauka zdalna)

Data: 25 czerwca 2020r.


Obejrzyj 

Film z kanału Historia pod ostrym kątem (5:09 min.):

Film z kanału Prosta Historia (13:15 min.):


Temat: Jan Paweł II - historia papieża Polaka - film animowany. (nauka zdalna)  

Data: 4 czerwca 2020r. - nie będzie lekcji online


Obejrzyj film o życiu Jana Pawła II (25:28 min.):


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2, 3 ze strony 84. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 8 czerwca 2020r. Bądź terminowy!


Temat: Zośka, Alek i Rudy - bohaterscy harcerze. s. 126-129 (nauka zdalna)

Data: 28 maja - lekcja online 10:00


"A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec." Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Przepisz z taśmy czasu daty i związane z nimi wydarzenia (podręcznik strona 126).
 • Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/file/d/1JcAa1XADGAhf0kWDGaNcGF52hkgqx2zC/view?usp=sharing
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • analizę zdjęć związanych z życiem Zośki, Alka i Rudego oraz II wojną światową,
  • zadanie z zeszytu ćwiczeń - strona 78 zadanie 1,
  • analizę prezentacji multimedialnej (link dostępny po 28 maja).
 • Zapisz notatkę do zeszytu: 

1939 r – wybuch II wojny światowej.

AK - Armia Krajowa, czyli podziemna armia polska.

Szare Szeregi - tajna organizacja harcerzy (należeli do nich Zośka, Alek, Rudy).


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 • II wojna światowa:
  • wybuch wojny - atak Niemiec na Polskę 1 września 1939r.,
  • atak ZSRS na Polskę - 17 września 1939r.,
  • Polska pod okupacją rosyjską i niemiecką:
   • masowe egzekucje,
   • eliminacja inteligencji,
   • likwidacja szkół i instytucji kulturalnych,
   • łapanki (areszty na ulicach),
   • niszczenie lub rabunek dzieł sztuki.
 • Armia Krajowa - podziemna armia polska:
  • gromadzenie broni,
  • szkolenia wojskowe,
  • zamachy na Niemców.
 • Szare Szeregi - harcerze działający przy AK:
  • malowanie na murach haseł i symboli,
  • zrywanie flag niemieckich, wieszanie polskich.
  • do Szarych Szeregów należeli:
   • Tadeusz Zawadzki - pseudonim Zośka,
   • Maciej Aleksy Dawidowski - pseudonim Alek,
   • Jan Bytnar - pseudonim Rudy.
 • Akcja pod Arsenałem - 26 marca 1943r.:
  • akcja uwolnienia Rudego z rąk niemieckich.
 • Powstanie warszawskie - 1 sierpnia 1944r.:
  • powstanie zorganizowane przez AK przeciw Niemcom,
  • upadek powstania po 63 dniach.
 • Odszukaj symbol Polski Walczącej s. 127.


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 3, 4 ze strony 79. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 1 czerwca 2020r. Bądź terminowy!


Film z kanału Historia pod ostrym kątem (5:30 min.):


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (17:08 min.):


Film z kanału Prosta Historia (9:20 min.):


IPNtv: Akcja pod Arsenałem 26 marca 1943 - Szare Szeregi (13:11 min.):

Piosenka "Warszawskie dzieci": 


Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. s. 122-126 (nauka zdalna)

Data: 21 maja 2020r. - lekcja online 10:00


„Szczęście znajdzie ten, kto go szuka w trudzie i pracy dla własnego kraju”  Eugeniusz Kwiatkowski


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Przepisz z taśmy czasu daty i związane z nimi wydarzenia (podręcznik strona 122).
 • Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=1AORYt11FLgAG61sIF8YLSZwykjfFmvF8
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • analizę zdjęć związanych z życiem i polityką Eugeniusza Kwiatkowskiego,
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 75-76 zadania 1, 7,
  • zadania z mapą z podręcznika strona 124 "Gospodarka II Rzeczypospolitej",
  • analizę prezentacji multimedialnej (link dostępny po 21 maja).
 • Zapisz notatkę do zeszytu: Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) – naukowiec i polityk, twórca portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 • młodość Eugeniusza Kwiatkowskiego:
  • dzieciństwo w majątku Czernichowce,
  • studia chemiczne na Politechnice Lwowskiej oraz w Monachium,
  • udział w organizacjach niepodległościowych,
  • służba w Legionach i wojsku polskim
 • II Rzeczypospolita:
  • Kwiatkowski jako naukowiec i polityk (minister przemysłu i handlu, minister skarbu, wicepremier),
  • luty 1920r. "zaślubiny Polski z morzem",
  • 1921/22r. rozpoczęcie budowy portu w Gdyni,
  • 1937r. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP),
  • budowa magistrali kolejowej ze Śląska nad Bałtyk.


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 8 i 9 ze strony 77. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 25 maja 2020r. Bądź terminowy!


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (12:24 min.):

Film z kanału Prosta Historia (5:04 min.):

Film o Eugeniuszu Kwiatkowskim (4:20 min.): 


Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. s. 112 - 117 (nauka zdalna)  

Data: 14 maja 2020r. - zajęcia online 10:00


"Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem." Józef Piłsudski


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=1qHNiaDLxGAXdSjsRCzWfgF4wE9jRc4C9
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • analizę zdjęć związanych z życiem Józefa Piłsudskiego,
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 70-71 zadania 1, 5.
  • zadania z mapą z podręcznika strona 116 "Kształtowanie się granic Polski w latach 1918-1922",


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 • młodość Józefa Piłsudskiego:
  • życie w zaborze rosyjskim,
  • oskarżenie o spisek, zesłanie na Syberię,
  • organizowanie grup zbrojnych,
 • Piłsudski wobec I wojny światowej:
  • utworzenie Legionów Polskich walczących przeciw Rosji,
  • objęcie dowództwa nad I Brygadą Legionów,
  • "kryzys przysięgowy"
  • pobyt w więzieniu w Magdeburgu,
 • odzyskanie niepodległości przez Polskę (II Rzeczpospolita):
  • 11 listopada 1918r. Piłsudski obejmuje dowództwo nad Wojskiem Polskim,
  • Piłsudski Naczelnikiem Państwa,
 • walki o granice odrodzonej Polski:
  • powstania śląskie,
  • powstanie wielkopolskie,
  • wojna polsko - rosyjska (Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920r.)
  • walki o Lwów,
 • narodowe święta:
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego.


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadanie 8 ze strony 72. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 18 maja 2020r. Bądź terminowy!


Lekcja z kanału "Historia pod ostrym kątem" (4:27 min.):Temat: Sprawdzian wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 7 maja 2020r.


Link do testu

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=mXAF7P3t7bep 

aktywny 7 maja 8:00-20:00 przez 35 minut, zawiera 35 zadań, brak limitu na każde zadanie. 

W teście zastosowano technologię "Uczciwy rozwiązujący".  Mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każda próba wyszukiwania informacji w Internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana i może przyczynić się do wyświetlenia ostrzeżenia i zablokowania testu. 


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu III. (nauka zdalna) 

Data: 30 kwietnia 2020r. - nie odbędą się zajęcia online.


W ramach tej lekcji należy wykonać samodzielnie zadania powtórzeniowe ze stron 68 i 69.  Proszę wysłać je w formie zdjęcia na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 4 maja.Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka. (nauka zdalna) s. 104-107

Data: 23 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


"Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko rozumieć". Maria Skłodowska - Curie


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=1LvhvWcSF2xfhl5MW1zixcDjb6pJ-8j60 (możesz oglądać ją w internecie lub pobrać na swój dysk, znajdują się w niej prawidłowe rozwiązania pracy domowej z powstania styczniowego)
 • W ramach prezentacji wykonane zostanie:
  • analiza zdjęć związanych z życiem Marii Skłodowskiej - Curie,
  • fragment wspomnień Alberta Einsteina,
  • opis samochodu tzw. "małe Curie",
  • przegląd nagrodzonych Polaków nagrodą Nobla,
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 64-65 zadania 5 i 6.


 • Po obejrzeniu prezentacji zapisz do zeszytu (z podręcznika strona 104):

Maria Skłodowska - Curie (1867 - 1934) - wybitna polska uczona. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla (1903 - fizyka, 1911 - chemia).


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Ponadto poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 1 i 2 ze strony 63. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 27 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!


Polecam film (7:05 min.):

UWAGA!!!

30 kwietnia 2020r. nie odbędą się zajęcia online.

W ramach tej lekcji należy wykonać samodzielnie zadania powtórzeniowe ze stron 68 i 69.  Proszę wysłać je w formie zdjęcia na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 4 maja.


7 maja 2020r. odbędzie się test z działu III

Powtórz sobie tematy z podręcznika od strony 76 do 108, obejrzyj prezentacje na stronie historii.


Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe. (nauka zdalna)  s. 99-103

Data: 16 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=1oy_OgrWpCijME9_FJnTZEM8cSezwYv3C (możesz oglądać ją w internecie lub pobrać na swój dysk)
 • W ramach prezentacji wykonane zostanie:
  • analiza mapy rozbiorów Polski z podręcznika strona 92,
  • analiza mapy powstania styczniowego,
  • interpretacja karykatury dotyczącej powstania styczniowego,
  • praca z ikonografiką z podręcznika s. 100 - 101,
  • tekst z podręcznika strona 101 - Upadek i skutki powstania.
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 61 zadanie 1, 2, 3.


 • Po obejrzeniu prezentacji zapisz do zeszytu:

1863 – 1864 r. - powstanie styczniowe przeciw Rosji (na czele z Romualdem Trauguttem).


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Ponadto poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 4 i 5 ze strony 62. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 20 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!

Kartkówka z chronologii - wyniki


Link do zaliczenia z chronologii 

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=86HunkEYRAg9  aktywny od 8:00 2 kwietnia do 8:00 3 kwietnia.

Test dostępny będzie 15 minut od jego uruchomienia. Składa się z 5 pytań z zakresu chronologii. 

Powodzenia!


Temat: Józef Wybicki i hymn Polski. (nauka zdalna) s.94-98

Data: 2 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


W 1797r. powstają Legiony Polskie we Włoszech (dowódca generał Jan Henryk Dąbrowski).

W 1797r. Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, dzisiejszy hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.


 • Następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń s. 58-59 zadanie 1, 2, 3 (zrealizowane na lekcji online)


Zadanie do samodzielnego wykonania (praca domowa):

 • Ponadto poszukaj informacji w podręczniku i uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 4 i 5 ze strony 59. Wyślij zdjęcie na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 8 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!


Jedną z pieśni, która mogła być naszym hymnem Polski jest "Rota" (tekst napisany przez Marię Konopnicką):


Uwaga do interankiety - Uczniowie ponownie wykonają zadania z chronologii  w kolejnym tygodniu - 2 kwietnia. Proszę o przypomnienie zapisu wieków (np. I w., X w.p.n.e.), określania upływu lat między wydarzeniami (np. ile lat upłynęło między rokiem 100 a 100r.p.n.e.).  Uczniowie popełnili wiele błędów. Poniżej pytania i odpowiedzi prawidłowe.


Temat do zapisania w zeszycie: Tadeusz Kościuszko na czele powstania. (nauka zdalna) s.89-92

Data: 26 marca 2020r.

 • Zapisz w zeszycie:

1772r. - I rozbiór Polski

1791r. - Konstytucja 3 Maja

1793r. - II rozbiór Polski

1794r. - powstanie kościuszkowskie

1795r. - III rozbiór Polski

 • Wykonaj zadanie 1 i 2 strona 55 w zeszycie ćwiczeń.
 • Ze strony 89 przeczytaj krótką biografię Tadeusza Kościuszki
 • Zapisz w zeszycie:

Tadeusz Kościuszko (1746-1817) - przywódca powstania kościuszkowskiego, bohater wojny o niepodległość USA.


Temat do zapisania w zeszycie: Powtórzenie z chronologii. (nauka zdalna)

Data: 19 marca 2020r.

 1. Przeczytaj wiadomości zawarte na stronie oraz wykonaj wszystkie zawarte tam polecenia https://epodreczniki.pl/a/czas-i-mapa-w-historii/DoQBzgn2D
 2. Zadania do wykonania w zeszycie przedmiotowym: Ćwiczenie 4, 5, 6 ze strony epodreczniki.pl
 3. Wykonaj zadania na zaliczenie do 19 marca 2020r. https://www.interankiety.pl/i/RGxRgb9D (pamiętaj na zakończenie kliknij wyślij)

Va


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII. (nauka zdalna)

Data: 23 czerwca 2020r.


Temat: Monarchia stanowa w Polsce. Powtórzenie wiadomości. s. 222-227 (nauka zdalna)

Data:  22 czerwca 2020r.


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.


 1. W czasach państwa pierwszych Piastów Polska była monarchią patrymonialną.
 2. W XIII i XIV w. Polska przekształciła się w monarchię stanową
  • społeczeństwo polskie uległo oddziałowi na stany:
   • rycerstwo
   • duchowieństwo
   • mieszczaństwo
   • chłopstwo – stan kmiecy
  • stan rycerski i duchowny były stanami uprzywilejowanymi
 3. Powstanie stanu szlacheckiego
  • szlachta wywodziła się z dawnego rycerstwa
   • szlachta nadal była zobowiązana do służby wojskowej
   • znaczenie wojskowe szlachty zmalało z powodu zmian w wojskowości
  • głównym źródłem dochodu szlachty była ziemia
   • szlachta miała prawo do posiadania ziemi na własność
   • szlachta część ziemi oddawała w użytkowanie chłopom
   • gospodarstwa szlacheckie uprawiali chłopi w ramach pańszczyzny
 4. Przywileje szlacheckie
  • przywilej koszycki nadany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 r., w którym król:
   • obniżył podatki szlachcie
   • zobowiązał się nie nakładać nowych podatków bez zgody szlachty
   • pokrywać koszty wyprawy wojenne poza granice kraju
   • wykupić szlachcica wziętego do niewoli podczas wojny
   • obsadzać urzędy wyłącznie Polakami
  • przywilej czerwiński nadany przez Władysława Jagiełłę w 1423 r.
   • szlachcic nie mógł być pozbawiony majątku bez wyroku sądowego
   • wprowadzał zakaz łącznia urzędów sędziego i starosty
  • przywilej jedlnieńsko-krakowski nadany przez Władysława Jagiełłę w 1430 i 1433 r.
   • król zobowiązał się nie więzić szlachcica bez wyroku sądowego
   • zagwarantował szlachcie wyższe stanowiska kościelne
  • przywilej cerekwicko-nieszawski nadany przez Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r.
   • król zobowiązał się nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty
  • przywilej piotrkowski, nadany przez Jana Olbrachta w 1496 r.
   • szlachta została zwolniona z opłat celnych za przewóz towarów
   • wprowadzała zakaz sprawowania urzędów przez mieszczan
  • Konstytucja Nihil novi, uchwalona przez sejm walny w 1505 r.
   • wszystkie nowe prawa wymagały zgody senatu i szlachty


Praca do samodzielnej analizy: 

Zastanów się nad jednym, wybranym przywilejem, odszukaj informacje w internecie. Pomyśl jakie korzyści dał on władcy i szlachcie.


Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. s. 216-222 (nauka zdalna)

Data: 15 czerwca 2020r. - nie będzie lekcji onlineZwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444).
  • w 1434 r. królem Polski został Władysław III
   • w imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza,
   • na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki.
  • w 1440 r. Władysław III Warneńczyk został królem Węgier (unia personalna).
  • w 1444 r. Władysław III poległ pod Warną w bitwie z Turkami.
 2. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447 -1492).
  • osłabił wpływy możnowładców na rządy,
  • umocnił władzę królewską wobec Kościoła.
 3. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim (1454-1466).
  • przyczyny wojny:
   • zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki,
   • w państwie krzyżackim powstał Związek Pruski,
   • w 1454 r. w państwie krzyżackim wybuchło powstanie.
  • Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski – 1454 r.
   • decyzja króla wywołała wojnę z Krzyżakami, która trwała 13 lat,
   • klęska w bitwie pod Chojnicami – 1454 r.,
   • zwycięstwo w bitwie pod Świecinem - 1462 r., w bitwie na Zalewie Wiślanym - 1463 r.
 4. Drugi pokój toruński -1466 r.
  • Polska otrzymała Pomorze Gdańskie oraz biskupstwo warmińskie (Prusy Królewskie).
  • z pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne:
   • były lennem Polski,
   • wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi,
   • stolica Prus Zakonnych została przeniesiona do Królewca.
 5. Synowie Kazimierza Jagiellończyka u władzy:
  • Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronach:
   • Czech w 1471 r.
   • Węgier w 1490 r.
  • na tronie polskim w 1492 r. zasiadł Jan Olbracht.
  • na Litwie panował Aleksander, od 1501 r. również król Polski (polsko-litewska unia personalna).


Zapisz notatkę do zeszytu:

Synowie Władysława Jagiełły:

Władysław III Warneńczyk (1434-1444)

Kazimierz Jagiellończyk (1447 -1492)


Wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 119 zadanie 4, 5.


Lekcja z kanału Co za historia (13:35 min.):

Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (7:59 min.):

Temat z podręcznika czytany przez lektora (20:33 min.):


Temat: Unia polsko - litewska. s. 208-213 (nauka zdalna)

Data: 9 czerwca 2020r. - zajęcia online o 10:00Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego).
 2. Początek unii polsko-litewskiej:
  • po śmierci Ludwika w 1382 r. królem Polski została Jadwiga,
  • zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r.:
   • przyczyny zawarcia unii,
   • postanowienia,
   • 1386 r. koronacja Władysława Jagiełły,
   • skutki unii.
 3. Znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej.
 4. Wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411)
  • przyczyny wybuchu wojny.
  • decydująca bitwa -15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem
   • armia polsko-litewska dowodzona przez Władysława Jagiełłę i Witolda - Wielkiego Księcia Litewskiego,
   • w bitwie poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen.
  • niepowodzenie oblężenia Malborka.
  • pierwszy pokój toruński 1411r.
 5. Konflikt polsko-krzyżacki na soborze w Konstancji (1414-1418).
 6. 1413 r. polsko-litewska unia w Horodle.


Zapisz notatkę do zeszytu:

W latach 1409-1411 trwała wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. 15 lipca 1410r. wojska polsko-litewskie pokonały wroga pod Grunwaldem i przez dwa miesiące oblegały Malbork. Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Toruniu w 1411r.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 115 zadanie 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 12 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (12:03 min.):

Lekcja z kanału Co za historia (20:56 min.):

Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (7:48 min.):

Temat z podręcznika czytany przez lektora (18:01 min.):Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. s. 203-207 (nauka zdalna)

Data: 2 czerwca 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 203 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=17ejUSrAgM8BgVdVSVfvW1pmRCaF3nC3e
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona  110-111 zadanie 1, 3, 5,
  • analiza mapy z podręcznika s. 205 "Polska Kazimierza Wielkiego",
  • analiza tekstu źródłowego z podręcznika s. 206, fragment Kroniki Janka z Czarnkowa "Rządy Kazimierza Wielkiego",
  • test z podręcznika s. 207 "Współcześnie - Orle Gniazda".


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Początki rządów Kazimierza Wielkiego (1333-1370):
  • koronacja na króla Polski w 1333 r. w Krakowie,
  • spór z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie,
  • zagrożenie od zachodu - Brandenburgia,
  • król czeski Jan Luksemburski domagał się korony polskiej,
  • Polskę z Węgrami łączyły dobre stosunki.
 2. Sukcesy dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego:
  • zawarł porozumienie z Czechami
   • Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej,
   • Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów.
  • w 1343 r. Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu
   • Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie,
   • Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską,
  • Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką,
  • w 1364 r. w Krakowie odbył się zjazd monarchów (uczta u Wierzynka).
 3. Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego:
  • nakazał opracowanie zbiorów przepisów prawnych – statuty,
  • uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli,
  • miastom nadawał przywileje handlowe,
  • sprowadzał do Polski Żydów i osadników niemieckich,
  • nakazał budowę sieci zamków i murów obronnych wokół miast.
 4. W 1364 r. założył Akademię Krakowską.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona  110-111 zadanie 2 i 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 5 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (18:47 min.):


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:22 min.):


Lekcja z kanału Prosta Historia (10:13 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora (15:49 min.):


Temat: Zjednoczenie Polski. s. 198 -202

Data: 26 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 198 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=1KcKt37NPwprFGNgPGhlEF_kJxKT8N66z
 • W ramach prezentacji wykonamy na zajęciach online następujące zadania i treści:
  • zeszyt ćwiczeń strona 108-109 zadanie 1, 3, 6,
  • mapa z podręcznika "Polska Władysława Łokietka",
  • tekst źródłowy z podręcznika "Jan Długosz o zajęciu Pomorza przez Krzyżaków",
  • pierwsze próby zjednoczenia Polski: 
   • Henryk Pobożny,
   • Przemysł II.
  • koronacja Przemysła II na króla Polski,
  • rola kościoła w zjednoczeniu Polski (arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka),
  • walka Władysława Łokietka o władzę z Wacławem II,
  • ucieczka Łokietka na Węgry,
  • panowanie Wacława II, koronacja na króla Polski 1300r.,
  • 1304-1305 śmierć Wacława II i Wacława III
  • Władysław Łokietek królem Polski:
   • zjednoczenie części ziem,
   • atak Brandenburgii w 1308r.,
   • wsparcie Krzyżaków i zajęcie Pomorza 1309r.,
   • koronacja na króla Polski Władysława Łokietka 1320r. (koniec rozbicia dzielnicowego).
  • Konflikt z Krzyżakami:
   • 1321r. sąd papieski w Inowrocławiu nad Krzyżakami,
   • 1331r. atak Czechów i Krzyżaków (największa bitwa pod Płowcami).
  • 1333r. śmierć Władysława Łokietka.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 109 zadanie 4, 5. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 29 maja 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (13:12 min.):


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:07 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Rozbicie dzielnicowe. s. 192-197 (nauka zdalna)

Data: 19 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 192 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=1IZql2FS6IjEBFIIRiTE0j1QnZrb6Icqk
 • W ramach prezentacji znajdują się następujące zadania i treści:
  • zeszyt ćwiczeń strona 106-107 zadanie 1, 4 i 5,
  • mapy z podręcznika "Polska po 1138 roku", "Ziemie polskie w XIII wieku" strona 194-195, mapa "Polska w okresie rozbicia dzielnicowego",
  • "Warto wiedzieć" z podręcznika strona 197,
  • przypomnienie zasady senioratu,
  • podział ziem po śmierci Krzywoustego w 1138r.,
  • spór o dzielnice i wygnanie Władysława,
  • przejęcie władzy przez Kazimierza Sprawiedliwego - 1177r.,
  • zjazd książąt do Gąsawy 1227r.,
  • przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski 1226r. przez Konrada Mazowieckiego,
  • utrata ziem w XIII wieku,
  • najazdy Mongołów (bitwa pod Legnicą),
  • pozytywne zmiany w okresie rozbicia dzielnicowego.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 106 zadanie 2 i 3. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 22 maja 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (12:55 min.)  uwaga-> 0:44 jest błąd Krzywousty nie był królem, tylko księciem:


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (6:22 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Sprawdzian wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 12 maja 2020r.


Link do testu

https://www.testportal.pl/test.html?t=UsYgDmic52kV                     


aktywny 12 maja 8:00-20:00 przez 35 minut, zawiera 21 zadań, brak limitu na każde zadanie. 

W teście zastosowano technologię "Uczciwy rozwiązujący".  Mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każda próba wyszukiwania informacji w Internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana i może przyczynić się do wyświetlenia ostrzeżenia i zablokowania testu. 


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI. (nauka zdalna)

Data: 5 maja 2020r.


Wykonaj samodzielnie zadania z zeszytu ćwiczeń strony 104-105. Zdjęcia wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 8 maja 2020r. Przed wysłaniem sprawdź poprawność zadań! Praca będzie oceniona.


Dnia 12 maja przeprowadzony zostanie test z działu VI - przygotuj się!

Powtórz wiadomości z działu VI z podręcznika od strony 160 do strony 188. Będzie to test online. Informacje w najbliższym czasie.


Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.  s.183-187 (nauka zdalna)

Data: 28 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00

 1. Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 2. Obejrzyj prezentację https://drive.google.com/open?id=1eys120qQ_4jMEK9TLNPQDps6p2XdYxaS (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)
 3. W ramach prezentacji znajdują się następujące zadania: 
  • praca domowa z poprzedniej lekcji, 
  • analiza ilustracji z podręcznika strona 184-185, 
  • analiza tekstu źródłowego Ibrahima Ibn Jakuba na temat państwa Mieszka I,
  • wykonanie z zeszytu ćwiczeń zadań 1, 3, 5 strona 100-101.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 100-101 zadanie 2, 4. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 30 kwietnia 2020r.


Oczywiście nie może zabraknąć filmu z kanału Co za historia! (12 minut 07 sekund):Jeśli ktoś lepiej uczy się słuchając tekstu umieszczam film, w którym możecie wysłuchać tematu Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów z podręcznika.

UWAGA!

Dnia 5 maja nie odbędą się zajęcia online. Szczegółowe instrukcje do wykonania z tej lekcji w następnym tygodniu. Będzie to lekcja powtórzeniowa.

Dnia 12 maja przeprowadzony zostanie test online z działu VI - przygotuj się!


Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. s.179-182 (nauka zdalna)  

Data: 21 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


 1. W zeszycie przedmiotowym wypisz daty i wydarzenia, które umieszczone są na taśmie czasu w podręczniku s. 179
 2. Zapisz imiona dwóch władców ujętych w tych temacie: Władysław Herman, Bolesław Krzywousty (wyszukaj w tekście dat urodzenia i śmierci - dopisz do notatki).
 3. Obejrzyj wideolekcję (12 minut)

Po obejrzeniu filmu proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 98-99 zadanie 3, 5. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 24 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!

Na zajęciach online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 97-98 ćwiczenie 1, 2, 4.


Jeśli nie pamiętasz wiadomości z poprzednich lekcji proszę włącz sobie odpowiedni odcinek proponowanej przeze mnie wideolekcji.


Jeśli ktoś lepiej uczy się słuchając tekstu umieszczam film, w którym możecie wysłuchać tematu Rządy Bolesława Krzywoustego z podręcznika.


Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (nauka zdalna) s. 175-178

Data: 7 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00

Temat został podzielony na dwie godziny lekcyjne: 

 • pierwsza część z 31 marca obejmowała tylko dwóch władców: Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela. (s. 175-176)
 • druga część z 1 kwietnia dotyczy panowania Bolesława Śmiałego. (s. 177-178)


 1. Dopisz do tematu z poprzedniej lekcji datę i numer.
 2. W zeszycie przedmiotowym zapisz na środku kartki Bolesław Śmiały, odszukaj na stronie 177 w podręczniku daty urodzenia oraz śmierci, wpisz je do zeszytu.
 3. Przeczytaj również w tym samym miejscu, dlaczego Bolesław uzyskał przydomek "Śmiały" lub "Szczodry".
 4. Obejrzyj wideolekcję do 12 minuty !


Po obejrzeniu filmu proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 95-96 zadanie 1, 2, 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 10 kwietnia 2020r.


Jeśli nie pamiętasz wiadomości z poprzednich lekcji proszę włącz sobie odpowiedni odcinek proponowanej przeze mnie wideolekcji.

Uwaga - Jeśli ktoś lepiej uczy się słuchając tekstu umieszczam film, w którym możecie wysłuchać tematu Kryzys i odbudowa państwa polskiego z podręcznika.


Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (nauka zdalna) s. 175-178

Data: 31 marca 2020r. 

 1. Przepisz do zeszytu daty i wydarzenia z taśmy czasu w podręczniku.
 2. Obejrzyj wideolekcję (11minut 11 sekund filmu, jeśli nie zapamiętałeś włącz go ponownie): uwaga 4:30 błąd powinno być Mieszko II
 3. W zeszycie przedmiotowym wypisz imiona dwóch władców Polski omówionych w powyższej wideolekcji. Zapisz też daty ich panowania. Poszukaj w podręczniku przy tym temacie.
 4. W zeszycie ćwiczeń wypełnij zadania 3, 4 ze stron 95-96. Wyślij do mnie zdjęcie tych kart pracy na clxclx@poczta.onet.pl do 3 kwietnia 2020r, czyli do piątku.


Dla chętnych: 

Wyobraź sobie, że musisz zdecydować, które miejsca na podium mają zająć dwaj władcy Polski: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel? Uzasadnij swoją decyzję. 

Jeśli chcesz wykonać powyższe zadanie dołącz wyjaśnienie do pracy domowej dla wszystkich i wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 3 kwietnia 2020r. Proszę bądź terminowy.


Temat: Polska Bolesława Chrobrego. (nauka zdalna) s.170-174

Data: 25 marca 2020r. 

 1. Przepisz do zeszytu daty i wydarzenia z taśmy czasu w podręczniku.
 2. Obejrzyj wideolekcję (10 minut filmu, jeśli nie zapamiętałeś włącz go ponownie)


 • W zeszycie przedmiotowym zanotuj ze strony 171 
 • W zeszycie ćwiczeń wypełnij zadania 2, 3, 6 ze stron 92-94. Nie wysyłaj do mnie wiadomości o wykonaniu poleceń.


Dla chętnych: Zapoznaj się z wiadomościami na stronie https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO 

 • Przeczytaj informacje o: Bolesławie Chrobrym i św. Wojciechu, drzwiach gnieźnieńskich (obrazy i film), misji Wojciecha do Prus, zjeździe gnieźnieńskim (dwie relacje Galla Anonima i Thietmara), Ottonie III, wojnach z sąsiadami i koronacja, życiu w państwie pierwszych Piastów.
 • Wykonaj polecenia znajdujące się pod tekstami, ilustracjami, filmem.

Temat do zapisania w zeszycie: Mieszko I i państwa polskiego - utrwalenie wiadomości. (nauka zdalna)  

Data: 24 marca 2020r.

 1. Powtórz temat "Mieszko I i początki Polski" z podręcznika strony 165-170.
 2. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7
 3. Polecenia końcowe przepisz do zeszytu przedmiotowego oraz umieść odpowiedzi:
 • Wytłumacz pochodzenie nazwy „Polska”.
 • Kiedy i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest.
 • Wyjaśnij, jakie zadania miała drużyna książęca.
 • Opisz, jaką rolę spełniały grody i na czym polegał ich obronny charakter.

Wykonaj zdjęcie swojej notatki i wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r.


Polecam wideolekcję (11 minut):


Sprawdź czy masz wykonane w zeszycie ćwiczeń zadanie 6 s.91.

Praca dla chętnych: Taka sama jak w poprzednim tygodniu! Proszę wysłać do 27 marca 2020r.

Prace wykonane na stronie survio będą ocenione w kolejnym tygodniu!Temat do zapisania w zeszycie: Legendarne początki państwa polskiego.  (temat na 2 godziny lekcyjne)

Data: 16 i 17 marca 2020r.

 1. Powtórz temat "Zanim powstała Polska" z podręcznika strony 160-165.
 2. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatki-polski/D14mBeLpA Czym jest legenda?; Legenda o Lechu, Czechu i Rusie; Legenda o Piaście i złym księciu Popielu; Legenda o Kraku i smoku wawelskim). Wykonaj ćwiczenia po każdej legendzie oraz zadania podsumowujące.
 3. Polecenia końcowe przepisz do zeszytu przedmiotowego oraz umieść odpowiedzi:
 • Przypomnij, w jaki sposób według legendy powstało Gniezno, pierwsza stolica Polski?
 • Wymień kraje, które założyli Lech, Czech i Rus.
 • Opisz, jak obchodzono uroczystość postrzyżyn.
 • Wyjaśnij, dlaczego władcy Polski nazywani byli Piastami?

Proszę o wypełnienie formularza https://www.survio.com/survey/d/E6X9A8E2D1P0L7T3B (są w nim zawarte te same pytania, które umieszczono wyżej) do dnia 19 marca 2020r.

Praca dla chętnych: Przeczytaj legendy lubelskie ze strony https://www.polskatradycja.pl/legendy/lubelskie.html Przygotuj plakat dotyczący jednej z nich. Zrób zdjęcie na przykład telefonem i prześlij je na mój adres clxclx@poczta.onet.pl Pracę przynieś do szkoły po zakończeniu zawieszenia zajęć.

Jeśli zainteresowały Cię legendy polskie zachęcam do lektury https://www.polskatradycja.pl

Vb


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII. (nauka zdalna)

Data: 24 czerwca 2020r.


Temat: Monarchia stanowa w Polsce. s. 222-227 (nauka zdalna)

Data: 19 czerwca - nie będzie lekcji online


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.


 1. W czasach państwa pierwszych Piastów Polska była monarchią patrymonialną.
 2. W XIII i XIV w. Polska przekształciła się w monarchię stanową
  • społeczeństwo polskie uległo oddziałowi na stany:
   • rycerstwo
   • duchowieństwo
   • mieszczaństwo
   • chłopstwo – stan kmiecy
  • stan rycerski i duchowny były stanami uprzywilejowanymi
 3. Powstanie stanu szlacheckiego
  • szlachta wywodziła się z dawnego rycerstwa
   • szlachta nadal była zobowiązana do służby wojskowej
   • znaczenie wojskowe szlachty zmalało z powodu zmian w wojskowości
  • głównym źródłem dochodu szlachty była ziemia
   • szlachta miała prawo do posiadania ziemi na własność
   • szlachta część ziemi oddawała w użytkowanie chłopom
   • gospodarstwa szlacheckie uprawiali chłopi w ramach pańszczyzny
 4. Przywileje szlacheckie
  • przywilej koszycki nadany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 r., w którym król:
   • obniżył podatki szlachcie
   • zobowiązał się nie nakładać nowych podatków bez zgody szlachty
   • pokrywać koszty wyprawy wojenne poza granice kraju
   • wykupić szlachcica wziętego do niewoli podczas wojny
   • obsadzać urzędy wyłącznie Polakami
  • przywilej czerwiński nadany przez Władysława Jagiełłę w 1423 r.
   • szlachcic nie mógł być pozbawiony majątku bez wyroku sądowego
   • wprowadzał zakaz łącznia urzędów sędziego i starosty
  • przywilej jedlnieńsko-krakowski nadany przez Władysława Jagiełłę w 1430 i 1433 r.
   • król zobowiązał się nie więzić szlachcica bez wyroku sądowego
   • zagwarantował szlachcie wyższe stanowiska kościelne
  • przywilej cerekwicko-nieszawski nadany przez Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r.
   • król zobowiązał się nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty
  • przywilej piotrkowski, nadany przez Jana Olbrachta w 1496 r.
   • szlachta została zwolniona z opłat celnych za przewóz towarów
   • wprowadzała zakaz sprawowania urzędów przez mieszczan
  • Konstytucja Nihil novi, uchwalona przez sejm walny w 1505 r.
   • wszystkie nowe prawa wymagały zgody senatu i szlachty


Praca do samodzielnej analizy: 

Zastanów się nad jednym, wybranym przywilejem, który opisany jest w podręczniku. Pomyśl jakie korzyści dał on władcy i szlachcie.


Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. s. 216-221 (nauka zdalna)

Data: 10 czerwca 2020r. - lekcja online o 10:00Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444).
  • w 1434 r. królem Polski został Władysław III
   • w imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza,
   • na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki.
  • w 1440 r. Władysław III Warneńczyk został królem Węgier (unia personalna).
  • w 1444 r. Władysław III poległ pod Warną w bitwie z Turkami.
 2. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447 -1492).
  • osłabił wpływy możnowładców na rządy,
  • umocnił władzę królewską wobec Kościoła.
 3. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim (1454-1466).
  • przyczyny wojny:
   • zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki,
   • w państwie krzyżackim powstał Związek Pruski,
   • w 1454 r. w państwie krzyżackim wybuchło powstanie.
  • Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski – 1454 r.
   • decyzja króla wywołała wojnę z Krzyżakami, która trwała 13 lat,
   • klęska w bitwie pod Chojnicami – 1454 r.,
   • zwycięstwo w bitwie pod Świecinem - 1462 r., w bitwie na Zalewie Wiślanym - 1463 r.
 4. Drugi pokój toruński -1466 r.
  • Polska otrzymała Pomorze Gdańskie oraz biskupstwo warmińskie (Prusy Królewskie).
  • z pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne:
   • były lennem Polski,
   • wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi,
   • stolica Prus Zakonnych została przeniesiona do Królewca.
 5. Synowie Kazimierza Jagiellończyka u władzy:
  • Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronach:
   • Czech w 1471 r.
   • Węgier w 1490 r.
  • na tronie polskim w 1492 r. zasiadł Jan Olbracht.
  • na Litwie panował Aleksander, od 1501 r. również król Polski (polsko-litewska unia personalna).


Zapisz notatkę do zeszytu:

Synowie Władysława Jagiełły:

Władysław III Warneńczyk (1434-1444)

Kazimierz Jagiellończyk (1447 -1492)


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 119 zadanie 4, 5. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 12 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (13:35 min.):

Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (7:59 min.):

Temat z podręcznika czytany przez lektora (20:33 min.):


Temat: Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. s. 208-213 (nauka zdalna)  

Data: 3 czerwca 2020r. - lekcja online o 10:00Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411)
  • przyczyny wybuchu wojny
   • Polska dążyła do odzyskania Pomorza Gdańskiego,
   • książę litewski Witold wsparł powstanie antykrzyżackie na Żmudzi,
   • Władysław Jagiełło obiecał pomoc Litwie w wojnie z Krzyżakami.
  • wojna z Krzyżakami w 1409 r.
  • zajęcie ziemi dobrzyńskiej.
  • decydująca bitwa -15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem
   • jedna z największych bitew średniowiecza (50 tys. uczestników),
   • armia polsko-litewska dowodzona przez Władysława Jagiełłę i Witolda - Wielkiego Księcia Litewskiego,
   • armia krzyżacka została rozbita,
   • w bitwie poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen.
  • niepowodzenie oblężenia Malborka.
  • pierwszy pokój toruński 1411r.
   • Litwa odzyskała Żmudź,
   • Polska odzyskała ziemię dobrzyńską,
   • Pomorze Gdańskie pozostało przy państwie krzyżackim.
  • kolejne wojny polsko-krzyżackie nie przyniosły rozstrzygnięcia.
 2. Konflikt polsko-krzyżacki na soborze w Konstancji (1414-1418)
  • Polskę reprezentował Paweł Włodkowic i Zawisza Czarny,
  • delegacja polska głosiła pogląd, że wiary nie można narzucać siłą.
 3. 1413 r. polsko-litewska unia w Horodle
  • unia personalna,
  • odrębne dwa kraje ze ścisłą współpracą,
  • Polska i Litwa miały uzgadniać wybór nowego króla,
  • pięćdziesięciu rodom litewskim nadano polskie herby i przywileje.


Zapisz notatkę do zeszytu:

W latach 1409-1411 trwała wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. 15 lipca 1410r. wojska polsko-litewskie pokonały wroga pod Grunwaldem i przez dwa miesiące oblegały Malbork. Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Toruniu w 1411r.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 115 zadanie 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 5 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (20:56 min.):


Pozostałe filmy polecane - te same co na poprzedniej lekcjiTemat: Unia polsko - litewska. s. 208-213 (nauka zdalna) - temat na dwie godziny lekcyjne

Data: 27 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


Lekcja 1 - obejmuje rządy Ludwika Andegaweńskiego, zawarcie unii polsko - litewskiej, s. 208-209 i mapa ze s. 210.

Lekcja 2 - 3 czerwca 2020r., wojna z Zakonem Krzyżackim, samodzielne rządy Władysława Jagiełły s. 210-213.


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 208 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=1NMDWH03bM3L-diegK3v5o-TPNDZ2j85M
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 113 zadanie 1, 2, 3.
  • analiza mapy z podręcznika s. 210 "Polska i Litwa w latach 1385-1434".


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego):
  • śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. – wygaśnięcie dynastii Piastów,
  • na tronie polskim zasiadł Ludwik Andegaweński (1370 r.),
  • rządy Ludwika Węgierskiego to okres polsko-węgierskiej unii personalnej,
  • śmierć Ludwika w 1382r.,
  • dwa lata później królem Polski zostaje najmłodsza córka Jadwiga.
 2. Początek unii polsko-litewskiej:
  • po śmierci Ludwika w 1382 r. królem Polski została Jadwiga,
  • zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r.:
   • przyczyny zawarcia unii,
   • postanowienia:
    • książę litewski Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską,
    • chrzest Litwy,
    • obietnica odzyskania utraconych ziem polskich,
    • uwolnienie jeńców.
   • w 1386 r. odbyła się koronacja Władysława Jagiełły.
   • skutki unii.
 3. Znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej:
  • odzyskała Ruś Halicką,
  • opieka nad kościołami, klasztorami i szpitalami dla ubogich,
  • odnowiła Akademię Krakowską – Uniwersytet Jagielloński,
  • zmarła bezdzietnie w 1399 r.,
  • uroczystej kanonizacji dokonał papież, Jan Paweł II, 8 czerwca 1997 podczas mszy świętej sprawowanej w Krakowie.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 114 zadanie 4. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do  1 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (12:03 min.):


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (7:48 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora (18:01 min.):


Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. s. 203-207 (nauka zdalna)

Data: 20 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 203 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=17ejUSrAgM8BgVdVSVfvW1pmRCaF3nC3e
 • W ramach lekcji online wykonamy:
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona  110-111 zadanie 1, 3, 5,
  • analiza mapy z podręcznika s. 205 "Polska Kazimierza Wielkiego",
  • analiza tekstu źródłowego z podręcznika s. 206, fragment Kroniki Janka z Czarnkowa "Rządy Kazimierza Wielkiego",
  • test z podręcznika s. 207 "Współcześnie - Orle Gniazda".


Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Początki rządów Kazimierza Wielkiego (1333-1370):
  • koronacja na króla Polski w 1333 r. w Krakowie,
  • spór z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie,
  • zagrożenie od zachodu - Brandenburgia,
  • król czeski Jan Luksemburski domagał się korony polskiej,
  • Polskę z Węgrami łączyły dobre stosunki.
 2. Sukcesy dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego:
  • zawarł porozumienie z Czechami
   • Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej,
   • Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów.
  • w 1343 r. Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu
   • Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie,
   • Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską,
  • Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką,
  • w 1364 r. w Krakowie odbył się zjazd monarchów (uczta u Wierzynka).
 3. Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego:
  • nakazał opracowanie zbiorów przepisów prawnych – statuty,
  • uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli,
  • miastom nadawał przywileje handlowe,
  • sprowadzał do Polski Żydów i osadników niemieckich,
  • nakazał budowę sieci zamków i murów obronnych wokół miast.
 4. W 1364 r. założył Akademię Krakowską.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona  110-111 zadanie 2 i 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 25  maja 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (18:47 min.):


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:22 min.):


Lekcja z kanału Prosta Historia (10:13 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora (15:49 min.):


Temat: Zjednoczenie Polski. s. 198 -202

Data: 13 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 198 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=1KcKt37NPwprFGNgPGhlEF_kJxKT8N66z
 • W ramach prezentacji wykonamy na zajęciach online następujące zadania i treści:
  • zeszyt ćwiczeń strona 108-109 zadanie 1, 3, 6,
  • mapa z podręcznika "Polska Władysława Łokietka",
  • tekst źródłowy z podręcznika "Jan Długosz o zajęciu Pomorza przez Krzyżaków",
  • pierwsze próby zjednoczenia Polski: 
   • Henryk Pobożny,
   • Przemysł II.
  • koronacja Przemysła II na króla Polski,
  • rola kościoła w zjednoczeniu Polski (arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka),
  • walka Władysława Łokietka o władzę z Wacławem II,
  • ucieczka Łokietka na Węgry,
  • panowanie Wacława II, koronacja na króla Polski 1300r.,
  • 1304-1305 śmierć Wacława II i Wacława III
  • Władysław Łokietek królem Polski:
   • zjednoczenie części ziem,
   • atak Brandenburgii w 1308r.,
   • wsparcie Krzyżaków i zajęcie Pomorza 1309r.,
   • koronacja na króla Polski Władysława Łokietka 1320r. (koniec rozbicia dzielnicowego).
  • Konflikt z Krzyżakami:
   • 1321r. sąd papieski w Inowrocławiu nad Krzyżakami,
   • 1331r. atak Czechów i Krzyżaków (największa bitwa pod Płowcami).
  • 1333r. śmierć Władysława Łokietka.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 109 zadanie 4, 5. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 18 maja 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (13:12 min.):


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:07 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Rozbicie dzielnicowe. s. 192-197 (nauka zdalna)

Data: 6 maja 2020r. - zajęcia online o 10:00


 • Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku s. 192 daty i łączące się z nimi wydarzenia.
 • Obejrzyj prezentację: https://drive.google.com/open?id=1IZql2FS6IjEBFIIRiTE0j1QnZrb6Icqk
 • W ramach prezentacji znajdują się następujące zadania i treści:
  • zeszyt ćwiczeń strona 106-107 zadanie 1, 4 i 5,
  • mapy z podręcznika "Polska po 1138 roku", "Ziemie polskie w XIII wieku" strona 194-195, mapa "Polska w okresie rozbicia dzielnicowego",
  • "Warto wiedzieć" z podręcznika strona 197,
  • przypomnienie zasady senioratu,
  • podział ziem po śmierci Krzywoustego w 1138r.,
  • spór o dzielnice i wygnanie Władysława,
  • przejęcie władzy przez Kazimierza Sprawiedliwego - 1177r.,
  • zjazd książąt do Gąsawy 1227r.,
  • przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski 1226r. przez Konrada Mazowieckiego,
  • utrata ziem w XIII wieku,
  • najazdy Mongołów (bitwa pod Legnicą),
  • pozytywne zmiany w okresie rozbicia dzielnicowego.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 106 zadanie 2 i 3. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 11 maja 2020r.


Lekcja z kanału Co za historia (12:55 min.)  uwaga-> 0:44 jest błąd Krzywousty nie był królem, tylko księciem:


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (6:22 min.):


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Sprawdzian wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 29 kwietnia 2020r.


Link do testu

https://www.testportal.pl/test.html?t=SLYq243grUPV

aktywny 29 kwietnia 8:00-20:00 przez 35 minut, zawiera 21 zadań, brak limitu na każde zadanie. 

W teście zastosowano technologię "Uczciwy rozwiązujący".  Mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każda próba wyszukiwania informacji w Internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana i może przyczynić się do wyświetlenia ostrzeżenia i zablokowania testu. 


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI. (nauka zdalna)

Data: 22 kwietnia 2020r.


Wykonaj samodzielnie zadania z zeszytu ćwiczeń strony 104-105 do dnia 27 kwietnia 2020r. Zdjęcia wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl Przed wysłaniem sprawdź poprawność zadań! Praca będzie oceniona.


Dnia 29 kwietnia przeprowadzony zostanie test z działu VI - przygotuj się! Powtórz wiadomości z działu VI z podręcznika od strony 160 do strony 188. Będzie to test online do wykonania przez określony czas 29 kwietnia. Informacje w najbliższym czasie.


Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.  s.183-187 (nauka zdalna)

Data: 15 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00

 1. Napisz temat w zeszycie przedmiotowym.
 2. Obejrzyj prezentację https://drive.google.com/open?id=1dRnTC-Sid0CJyUgWcMiOzaUetms8-B9l (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)
 3. W ramach prezentacji znajdują się następujące zadania: 
  • praca domowa z poprzedniej lekcji, 
  • analiza ilustracji z podręcznika strona 184-185, 
  • analiza tekstu źródłowego Ibrahima Ibn Jakuba na temat państwa Mieszka I,
  • wykonanie z zeszytu ćwiczeń zadań 1, 3, 5 strona 100-101.


Praca domowa proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 100-101 zadanie 2, 4. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 20 kwietnia 2020r.


Oczywiście nie może zabraknąć filmu z kanału Co za historia! (12 minut 07 sekund):


Temat z podręcznika czytany przez lektora:

Temat UWAGA!

Dnia 22 kwietnia nie odbędą się zajęcia online. Szczegółowe instrukcje do wykonania z tej lekcji w następnym tygodniu.

Dnia 29 kwietnia przeprowadzony zostanie test z działu VI - przygotuj się!


Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. s.179-182 (nauka zdalna)  

Data: 8 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


 1. W zeszycie przedmiotowym wypisz daty i wydarzenia, które umieszczone są na taśmie czasu w podręczniku s. 179
 2. Zapisz imiona dwóch władców ujętych w tych temacie: Władysław Herman, Bolesław Krzywousty (wyszukaj w tekście dat urodzenia i śmierci - dopisz do notatki).
 3. Obejrzyj wideolekcję (12 minut)

Po obejrzeniu filmu proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 98-99 zadanie 3, 5. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 13 kwietnia 2020r.

Na zajęciach online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 97-98 ćwiczenie 1, 2, 4.


Jeśli nie pamiętasz wiadomości z poprzednich lekcji proszę włącz sobie odpowiedni odcinek proponowanej przeze mnie wideolekcji.


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (nauka zdalna) s. 175-178

Data: 1 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00

Temat został podzielony na dwie godziny lekcyjne: 

 • pierwsza część z 31 marca obejmowała tylko dwóch władców: Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela. (s. 175-176)
 • druga część z 1 kwietnia dotyczy panowania Bolesława Śmiałego. (s. 177-178)


 1. Dopisz do tematu z poprzedniej lekcji datę i numer.
 2. W zeszycie przedmiotowym zapisz na środku kartki Bolesław Śmiały, odszukaj na stronie 177 w podręczniku daty urodzenia oraz śmierci, wpisz je do zeszytu.
 3. Przeczytaj również w tym samym miejscu, dlaczego Bolesław uzyskał przydomek "Śmiały" lub "Szczodry".
 4. Obejrzyj wideolekcję do 12 minuty !


Po obejrzeniu filmu proszę wykonaj z zeszytu ćwiczeń strona 95-96 zadanie 1, 2, 6. Zdjęcia wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 6 kwietnia 2020r.


Jeśli nie pamiętasz wiadomości z poprzednich lekcji proszę włącz sobie odpowiedni odcinek proponowanej przeze mnie wideolekcji.


Temat z podręcznika czytany przez lektora:


Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (nauka zdalna) s. 175-178

Data: 30 marca 2020r. 

 1. Przepisz do zeszytu daty i wydarzenia z taśmy czasu w podręczniku.
 2. Obejrzyj wideolekcję (11minut 11 sekund filmu, jeśli nie zapamiętałeś włącz go ponownie): uwaga 4:30 błąd powinno być Mieszko II
 3. W zeszycie przedmiotowym wypisz imiona dwóch władców Polski omówionych w powyższej wideolekcji. Zapisz też daty ich panowania. Poszukaj w podręczniku przy tym temacie.
 4. W zeszycie ćwiczeń wypełnij zadania 3, 4, 5 ze stron 95-96. Wyślij do mnie zdjęcie tych kart pracy na clxclx@poczta.onet.pl do 3 kwietnia 2020r, czyli do piątku.


Dla chętnych: 

Wyobraź sobie, że musisz zdecydować, które miejsca na podium mają zająć dwaj władcy Polski: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel? Uzasadnij swoją decyzję. 

Jeśli chcesz wykonać powyższe zadanie dołącz wyjaśnienie do pracy domowej dla wszystkich i wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 3 kwietnia 2020r. Proszę bądź terminowy.


Temat: Polska Bolesława Chrobrego. (nauka zdalna) s.170-174

Data: 25 marca 2020r. 

 1. Przepisz do zeszytu daty i wydarzenia z taśmy czasu w podręczniku.
 2. Obejrzyj wideolekcję (10 minut filmu, jeśli nie zapamiętałeś włącz go ponownie):


 • W zeszycie przedmiotowym zanotuj ze strony 171 
 • W zeszycie ćwiczeń wypełnij zadania 2, 3, 6 ze stron 92-94. Nie wysyłaj do mnie wiadomości o wykonaniu poleceń.


Dla chętnych: Zapoznaj się z wiadomościami na stronie https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO 

 • Przeczytaj informacje o: Bolesławie Chrobrym i św. Wojciechu, drzwiach gnieźnieńskich (obrazy i film), misji Wojciecha do Prus, zjeździe gnieźnieńskim (dwie relacje Galla Anonima i Thietmara), Ottonie III, wojnach z sąsiadami i koronacja, życiu w państwie pierwszych Piastów.
 • Wykonaj polecenia znajdujące się pod tekstami, ilustracjami, filmem.


Odpowiedzi na e-mail oczekuj po upływie podanego terminu. Prace dostarczone później nie będą sprawdzane.


Temat do zapisania w zeszycie: Mieszko I i państwa polskiego - utrwalenie wiadomości. (nauka zdalna)  

Data: 24 marca 2020r.

 1. Powtórz temat "Mieszko I i początki Polski" z podręcznika strony 165-170.
 2. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7
 3. Polecenia końcowe przepisz do zeszytu przedmiotowego oraz umieść odpowiedzi:
 • Wytłumacz pochodzenie nazwy „Polska”.
 • Kiedy i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest.
 • Wyjaśnij, jakie zadania miała drużyna książęca.
 • Opisz, jaką rolę spełniały grody i na czym polegał ich obronny charakter.

Wykonaj zdjęcie swojej notatki i wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r.


Polecam wideo lekcję (11 minut, jeśli nie zapamiętałeś włącz go ponownie)):


Sprawdź czy masz wykonane w zeszycie ćwiczeń zadanie 6 s.91.

Praca dla chętnych: Taka sama jak w poprzednim tygodniu! Proszę wysłać do 27 marca 2020r.

Prace wykonane na stronie survio będą ocenione w kolejnym tygodniu!


Temat do zapisania w zeszycie: Legendarne początki państwa polskiego.  (temat na 2 godziny lekcyjne)

Data: 17 i 18 marca 2020r.

 1. Powtórz temat "Zanim powstała Polska" z podręcznika strony 160-165.
 2. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatki-polski/D14mBeLpA Czym jest legenda?; Legenda o Lechu, Czechu i Rusie; Legenda o Piaście i złym księciu Popielu; Legenda o Kraku i smoku wawelskim). Wykonaj ćwiczenia po każdej legendzie oraz zadania podsumowujące.
 3. Polecenia końcowe przepisz do zeszytu przedmiotowego oraz umieść odpowiedzi:
 • Przypomnij, w jaki sposób według legendy powstało Gniezno, pierwsza stolica Polski?
 • Wymień kraje, które założyli Lech, Czech i Rus.
 • Opisz, jak obchodzono uroczystość postrzyżyn.
 • Wyjaśnij, dlaczego władcy Polski nazywani byli Piastami?


Proszę o wypełnienie formularza https://www.survio.com/survey/d/E6X9A8E2D1P0L7T3B (są w nim zawarte te same pytania, które umieszczono wyżej) do dnia 19 marca 2020r.

Praca dla chętnych: Przeczytaj legendy lubelskie ze strony https://www.polskatradycja.pl/legendy/lubelskie.html Przygotuj plakat dotyczący jednej z nich. Zrób zdjęcie na przykład telefonem i prześlij je na mój adres clxclx@poczta.onet.pl Pracę przynieś do szkoły po zakończeniu zawieszenia zajęć.

Jeśli zainteresowały Cię legendy polskie zachęcam do lektury https://www.polskatradycja.pl

VIa


Temat: Utrwalenie wiadomości z klasy VI. (nauka zdalna)

Data: 23 czerwca 2020r.


W ramach powtórzenia sprawdź swoją wiedzę z ostatniego działu:

Rewolucja francuska

Ustanowienie republiki we Francji

Francja pod rządami Napoleona

Upadek Napoleona

Legiony Polskie we Włoszech

Księstwo Warszawskie


Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński - powtórzenie wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 10 czerwca 2020r. - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 110-111 zadania 1-7 (na ocenę).

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 15 czerwca 2020r. Proszę o terminowość.


Temat: Polacy u boku Napoleona. s.207-211 (nauka zdalna) - temat podzielony na dwie godziny lekcyjne

Data: 3 czerwca 2020r. - lekcja online 11:00, ostatnia lekcja online.


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.


Przeczytaj tekst z podręcznika oraz przypomnij wiadomości z poprzednich lekcji pod kątem następujących treści:

 1. Polska po III rozbiorze 1795r.
 2. Emigracja
 3. Utworzenie Legionów Polskich 1797r.
 4. Powstanie "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" 1797r.
 5. Walki Polaków w latach 1797-1801r.
 6. Wysłanie legionistów do San Domingo.
 7. Utworzenie Księstwa Warszawskiego 1807r. (nadanie konstytucji, kodeks Napoleona).
 8. Kampania w Hiszpanii (bitwa pod Samosierrą 30 listopada 1808r.).
 9. Wojna z Austrią (bitwa pod Raszynem 1809r.).
 10. Powiększenie Księstwa Warszawskiego po pokoju z Austrią 1809r.
 11. Udział Polaków w wojnie z Rosją 1812r.
 12. Rola księcia Józefa Poniatowskiego.
 13. Likwidacja Księstwa Warszawskiego 1815r.
 14. Związek Napoleona z Marią Walewską.
 15. Napoleon w literaturze i sztuce.
 16. Łuk Triumfalny w Paryżu (Polacy oraz miasta polskie).


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.106 zadanie 4 oraz obejrzymy prezentację multimedialną https://drive.google.com/file/d/1GKxBTRcJWKgX4OofufR3RVgRec3qLu5K/view?usp=sharing


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 105 zadanie 2, 3 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 8 czerwca 2020r.


Polecam te same filmy co na ostatniej lekcji.Temat: Księstwo Warszawskie. s.207-211 (nauka zdalna) - temat podzielony na dwie godziny lekcyjne

Data: 27 maja 2020r. - lekcja online 11:00


Lekcja 1 - dotyczy wiadomości ze stron 207-208, mapa strona 209

Lekcja 2 - 3 czerwca 2020r. będzie poświęcona Polakom pod rozkazami Napoleona oraz upadkowi Księstwa Warszawskiego. s.209-211


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz daty i wydarzenia z nimi związane z taśmy czasu w podręczniku strona 207.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 1. Zwycięstwo wojsk Napoleona nad Austrią, Prusami i Rosją (1806 r.) - zajęcie Prus.
 2. Wybuch powstania w Wielkopolsce.
 3. Zwycięstwo wojsk napoleońskich w wojnie z Rosją (1807 r.). 
 4. Pokój w Tylży w 1807 r. –utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego.
 5. Zapoznaj się z mapą z podręcznika ze strony 209 "Księstwo Warszawskie"
 6. Ustrój Księstwa Warszawskiego:
  • konstytucja (1807 r.),
  • trójpodział władzy.
 7. Fryderyk August, władca Saksonii,  został dziedzicznym władcą Księstwa Warszawskiego (unia personalna).
 8. Kodeks cywilny Napoleona (1808 r.) .
 9. Armia Księstwa Warszawskiego - główny dowódca książę Józef Poniatowski.
 10. Obejrzyj ilustracje ze stron 207-208 oraz opisy znajdujące się obok nich: 
  • wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania,
  • spotkanie Napoleona z carem Aleksandrem I w Tylży,
  • herb Księstwa Warszawskiego,
  • scena nadania konstytucji Księstwu Warszawskiemu.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.   105-106 zadanie 1, 5 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/file/d/14JidkeTOfTLvfV7aCVWq2edrRkm92K0a/view?usp=sharing

oraz dowiesz się jaki związek z Napoleonem miały Wisznice.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 107 zadanie 6 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 1 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:33 min.):


Lekcja z kanału Historia by Marcin Włoch (13:02  min.):


https://5e74ad9f6cc52.site123.me/galeria#5eb42255c392f 

Listy żołnierzy z wojny francusko-rosyjskiej

***

Temat: Zagadka śmierci Napoleona. Tajemnice sprzed wieków. s.212-213 (nauka zdalna)

Data: 20 maja 2020r. - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Przeczytaj temat w podręczniku s.212-213.
 • Na podstawie podręcznika oraz wiadomości w encyklopediach, internecie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 108-109 zadania 1-5.
 • Zwróć uwagę na zadanie 5. Należy rozwinąć swoją wypowiedź opierając się na dodatkowych źródłach.

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 25 maja 2020r.


Zajęcia online odbędą się 27 maja o godzinie 11:00


Temat: Legiony polskie we Włoszech. s.203-206 (nauka zdalna)

Data: 13 maja 2020r. - lekcja online 11:00


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz daty i wydarzenia z nimi związane na podstawie podręcznika strona 203.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 • Polacy po utracie niepodległości:
  • składanie przysięgi wierności władcom,
  • płacenie podatków
  • powołanie do armii.
 • emigracja m.in. do Francji, która walczyła z naszymi zaborcami.
 • 1797r. utworzenie Legionów Polskich we Włoszech (Republika Lombardzka) na czele z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim.
 • odszukaj na mapie Republikę Lombardzką, San Domingo (Haiti).
 • umundurowanie piechoty Legionów Polskich.
 • zasady obowiązujące w gronie Legionistów.
 • 1797r. powstanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech (Józef Wybicki).
 • walki Legionów Polskich:
  • 1797-1801r. Włochy,
  • 1801r. pokój francusko - austriacki,
  • skierowanie na wyspę San Domingo (dzisiaj Haiti).
 • znaczenie Legionów Polskich we Włoszech dla niepodległości Polski.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.  103 zadanie 1, 2, 4 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/open?id=1WmAQ6egPBePV3x9ZYpZ3SHTi5s1fF3AG


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 104 zadanie 5 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 18 maja 2020r.


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (3:44 min.):


Temat: Upadek Napoleona. s.199-202 (nauka zdalna)

Data: 6 maja 2020r. - zajęcia online o 11:00


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 199.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 • mapa w podręczniku s. 201,
 • powody ataku Francji na Rosję 1812r.,
 • bitwa o Smoleńsk,
 • bitwa pod Borodino,
 • zajęcie Moskwy przez Wielką Armię,
 • taktyka spalonej ziemi,
 • odwrót Wielkiej Armii,
 • wojna podjazdowa,
 • skutki ataku na Rosję,
 • koalicja antyfrancuska,
 • bitwa pod Lipskiem,
 • abdykacja Napoleona i zesłanie na wyspę Elbę.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s. 101-102 zadanie 1 i 3 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/open?id=1l_lrCOQq1gBG_7fMV4KgZGP4P1s6sFNw


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 101 zadanie 2 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 11 maja 2020r.


Dla chętnych (na ocenę):

podręcznik strona 202 zadanie 5 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 11 maja 2020r. (najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie historii). 

Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (4:39 min.):


Temat: Epoka Napoleona Bonapartego s. 194-198 (nauka zdalna)

Data: 29 kwietnia 2020r. - zajęcia online o 11:00


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 194.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 1. rządy Dyrektoriatu (1795r.),
 2. kampania włoska (1796-1797),
 3. Napoleon Bonaparte jako dowódca wojsk,
 4. pokój z Austrią (1797r.) - przyłączenie Belgii,
 5. zamach stanu (1799r.),
 6. wprowadzenie konsulatu,
 7. reformy czasu 3 konsulów,
 8. Kodeks Napoleona (1804r.),
 9. przywrócenie monarchii (1804r.) - koronacja Napoleona i Józefiny,
 10. koalicja antyfrancuska (1805r.) - bitwa pod Austerlitz,
 11. blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii (od 1806r.),
 12. pokój w Tylży (1807r.),
 13. ikonografika "Armia Napoleona" - podręcznik strona 197,
 14. mapa "Europa w 1807r." - podręcznik strona 196,
 15. Łuk Triumfalny w Paryżu - podręcznik strona 198.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s. 98 zadanie 1, 2, 3 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/open?id=1yb7p5wRZY4qhIZjOp4lwjxCur6b-_YYS


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 99 zadanie 5 i 6 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 4 maja 2020r.


Ciekawostka:

Fantastyczna wizja inwazji francuskiej na Wielką Brytanię z użyciem balonów, floty desantowej i tunelu pod kanałem La Manche, rycina, 1803 r.

źródło zdjęcia: https://archiwum.rp.pl/artykul/994263-Sladem-Wilhelma-Zdobywcy.html


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (6:03 min.):


Polecam filmy:

- bitwa pod Trafalgarem (2 min.)

- bitwa pod Austerlitz (1:56 min.) 


Temat: "Był sobie człowiek - Rewolucja Francuska".

Data: 22 kwietnia 2020r.


Temat: Republika Francuska. s. 190-193 (nauka zdalna)

Data: 15 kwietnia 2020r. -  zajęcia online o 11:00

 1. Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 2. Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 190
 3. Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=107LM3ksWJLNNJv84m0sy1Cb9HRq7ZdXQ (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)
 4. W czasie prezentacji wykorzystane zostaną:
  • tekst źródłowy "Dekret o podejrzanych" z podręcznika strona 192.
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 96-97 ćwiczenia 1, 2, 4
  • "Marsylianka" - aktualny hymn Francji z polskimi napisami.


Praca domowa:

Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania 3 i 5 strona 96-97 i wyślij je na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 20 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:59 min.):link do testu

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=Ef5xDf8Jqryt 

aktywny 8 kwietnia 8:00-20:00 


Temat: Zwiedzamy Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie online. (nauka zdalna)

Data: 1 kwietnia 2020r.


Dzisiaj zapraszam na wirtualną wycieczkę do Warszawy, do miejsc które związane są z naszym ostatnim królem Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim (1764-1795).

"Pospaceruj":


Dla zainteresowanych:

Zachęcam Cię do obejrzenia ciekawych miejsc na świecie.

https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-wirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546?fbclid=IwAR2tA9Ll7sieZmwL663nI1FMyHwRXV_eQ8jW-YdOLNQ5dgP_JtWq1QWrNWo  


UWAGA - zmiana planu lekcji. Sprawdzian z działu V przełożony został z 3 kwietnia na 8 kwietnia.

Informacje:

 • zakres pytań 152-180 z podręcznika
 • link do testu pojawi się na stronie https://5e74ad9f6cc52.site123.me (przy klasie VIa) o godzinie 8:00.
 • aktywność testu godzina 8:00 do 20:00. 
 • czas na rozwiązanie testu 60 minut.
 • w teście zastosowana będzie technologia "Uczciwy rozwiązujący" - W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu aktywowany będzie mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu pierwsza próba wyszukiwania informacji w internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana  przyczyni się do wyświetlenia ostrzeżenia i przy kolejnej próbie - zablokowania testu.

Temat: Rewolucja francuska. s. 184-189 (nauka zdalna)

Data: 27 marca 2020r.

 1. Zapisz ze strony 184 z taśmy czasu daty i wydarzenia tam umieszczone.
 2. Polecam do obejrzenia bardzo ciekawą lekcję online (obejrzyj do 24 minuty i 6 sekund) - pamiętaj, zawsze możesz włączyć ponownie, zatrzymać w czasie oglądania i odpocząć. 
 3. Słuchając zwróć uwagę na: podział społeczeństwa na 3 stany, zwołanie Stanów Generalnych, zdobycie Bastylii, uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela, uchwalenie konstytucji oraz zmiany które wprowadzała.
 4. Wykonaj  z zeszytu ćwiczeń:
  •  zadanie 2 ze strony 94 - schemat podziału społeczeństwa Francji,
  • zadanie 5 ze strony 95 - analiza ilustracji przedstawiającej szturm na Bastylię.


Dla chętnych: 

Jeśli zainteresowałeś/-aś się tematem możesz poszukać, co się obecnie znajduje w miejscu dawnej twierdzy Bastylia w Paryżu?


Nie wysyłaj do mnie zdjęć z tego tematu.  Jeśli masz pytania, wskazówki do pracy zdalnej, pomysły jak ułatwić nam pracę możesz do mnie napisać clxclx@poczta.onet.pl


Temat do zapisania w zeszycie: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów - powtórzenie wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 25 marca 2020r.

 1. Zapoznaj się z wiadomościami umieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox#j0000008VSB6v32_00000003
 2. Wykonaj polecenia sprawdzające zawarte w tym tekście. 
 3. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz treść polecenia): Czy gdyby Rzeczpospolita nie podjęła reform, doszłoby do rozbiorów? Odpowiedź uzasadnij kierując się tekstem z epodrecznika.pl Wyślij odpowiedź na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 27 marca 2020r.
 4. Wykonaj zadania powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń: s. 92-93 zadanie 2,4,5.
 5. Zadanie dla chętnych: takie jak w poprzednim tygodniu

UWAGA! Przygotuj się do zaliczenia wiadomości z działu V - 3 kwietnia 2020r.


Temat do zapisania w zeszycie: Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego – powtórzenie wiadomości. (nauczanie zdalne) temat na dwie lekcje. 

Data: 18.03 i 20.03.2020r.

 1. Przeczytaj tematy „Pierwszy rozbiór Polski” oraz „Kultura polskiego oświecenia” z podręcznika s. 158-169.
 2. Zapoznaj się z wiadomości umieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-poniatowskiego/Di3e8Z6mH
 3. Wykonaj polecenia sprawdzające zawarte w tym tekście.
 4. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz również treść polecenia): Król poddał się Rosjanom, ponieważ myślał, że dzięki temu uratuje chociaż część reform. Czy postąpił słusznie? Jak Twoim zdaniem powinien się zachować? Podaj dwa argumenty na poparcie swojej propozycji. Odpowiedzi wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r.
 5. Zadanie dla chętnych: Na podstawie dostępnych źródeł krótko przedstaw trzech absolwentów Szkoły Rycerskiej wraz ze zdjęciami. Wykonaj pracę na kartach dodatkowych. Wykonaj zdjęcie i wyślij je pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r. Po zakończeniu zawieszenia zajęć pracę przynieś do szkoły.


Plakaty uczniów "Uczniowie Szkoły Rycerskiej" 

https://5e74ad9f6cc52.site123.me/galeria#5e76d06ba1faa

VIb


Poniżej umieszczam dwa ostatnie tematy w roku szkolnym 2019/2020 - 8 czerwca i 15 czerwca. 


Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński - powtórzenie wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 15 czerwca 2020r. - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 110-111 zadania 1-7 (na ocenę).

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 17 czerwca 2020r. Proszę o terminowość.


Temat: Zagadka śmierci Napoleona. Tajemnice sprzed wieków. s.212-213 (nauka zdalna)

Data: 8 czerwca 2020r. - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Przeczytaj temat w podręczniku s.212-213.
 • Na podstawie podręcznika oraz wiadomości w encyklopediach, internecie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 108-109 zadania 1-5.
 • Zwróć uwagę na zadanie 5. Należy rozwinąć swoją wypowiedź opierając się na dodatkowych źródłach.

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 12 czerwca 2020r.


Temat: Polacy u boku Napoleona. s.207-211 (nauka zdalna) - temat podzielony na dwie godziny lekcyjne

Data: 5 czerwca 2020r. - lekcja online 11:00, ostatnia lekcja online.


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.


Przeczytaj tekst z podręcznika oraz przypomnij wiadomości z poprzednich lekcji pod kątem następujących treści:

 1. Polska po III rozbiorze 1795r.
 2. Emigracja
 3. Utworzenie Legionów Polskich 1797r.
 4. Powstanie "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" 1797r.
 5. Walki Polaków w latach 1797-1801r.
 6. Wysłanie legionistów do San Domingo.
 7. Utworzenie Księstwa Warszawskiego 1807r. (nadanie konstytucji, kodeks Napoleona).
 8. Kampania w Hiszpanii (bitwa pod Samosierrą 30 listopada 1808r.).
 9. Wojna z Austrią (bitwa pod Raszynem 1809r.).
 10. Powiększenie Księstwa Warszawskiego po pokoju z Austrią 1809r.
 11. Udział Polaków w wojnie z Rosją 1812r.
 12. Rola księcia Józefa Poniatowskiego.
 13. Likwidacja Księstwa Warszawskiego 1815r.
 14. Związek Napoleona z Marią Walewską.
 15. Napoleon w literaturze i sztuce.
 16. Łuk Triumfalny w Paryżu (Polacy oraz miasta polskie).


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.106 zadanie 4 oraz obejrzymy prezentację multimedialną https://drive.google.com/file/d/1GKxBTRcJWKgX4OofufR3RVgRec3qLu5K/view?usp=sharing


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 105 zadanie 2, 3 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 10 czerwca 2020r.


Polecam te same filmy co na ostatniej lekcji.Temat: Księstwo Warszawskie. s.207-211 (nauka zdalna) - temat podzielony na dwie godziny lekcyjne

Data: 29 maja 2020r. - lekcja online 11:00


Lekcja 1 - dotyczy wiadomości ze stron 207-208, mapa strona 209

Lekcja 2 - 5 czerwca 2020r. będzie poświęcona Polakom pod rozkazami Napoleona oraz upadkowi Księstwa Warszawskiego. s.209-211


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz daty i wydarzenia z nimi związane z taśmy czasu w podręczniku strona 207.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 1. Zwycięstwo wojsk Napoleona nad Austrią, Prusami i Rosją (1806 r.) - zajęcie Prus.
 2. Wybuch powstania w Wielkopolsce.
 3. Zwycięstwo wojsk napoleońskich w wojnie z Rosją (1807 r.). 
 4. Pokój w Tylży w 1807 r. –utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego.
 5. Zapoznaj się z mapą z podręcznika ze strony 209 "Księstwo Warszawskie"
 6. Ustrój Księstwa Warszawskiego:
  • konstytucja (1807 r.),
  • trójpodział władzy.
 7. Fryderyk August, władca Saksonii,  został dziedzicznym władcą Księstwa Warszawskiego (unia personalna).
 8. Kodeks cywilny Napoleona (1808 r.) .
 9. Armia Księstwa Warszawskiego - główny dowódca książę Józef Poniatowski.
 10. Obejrzyj ilustracje ze stron 207-208 oraz opisy znajdujące się obok nich: 
  • wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania,
  • spotkanie Napoleona z carem Aleksandrem I w Tylży,
  • herb Księstwa Warszawskiego,
  • scena nadania konstytucji Księstwu Warszawskiemu.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.   105-106 zadanie 1, 5 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

dostępna po lekcji online

oraz dowiesz się jaki związek z Napoleonem miały Wisznice.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 107 zadanie 6 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 3 czerwca 2020r.


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (5:33 min.):


Lekcja z kanału Historia by Marcin Włoch (13:02  min.):


https://5e74ad9f6cc52.site123.me/galeria#5eb42255c392f 

Listy żołnierzy z wojny francusko-rosyjskiej


Temat: Legiony polskie we Włoszech. s.203-206 (nauka zdalna)

Data: 22 maja 2020r. - lekcja online 11:00


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz daty i wydarzenia z nimi związane na podstawie podręcznika strona 203.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 • Polacy po utracie niepodległości:
  • składanie przysięgi wierności władcom,
  • płacenie podatków
  • powołanie do armii.
 • emigracja m.in. do Francji, która walczyła z naszymi zaborcami.
 • 1797r. utworzenie Legionów Polskich we Włoszech (Republika Lombardzka) na czele z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim.
 • odszukaj na mapie Republikę Lombardzką, San Domingo (Haiti).
 • umundurowanie piechoty Legionów Polskich.
 • zasady obowiązujące w gronie Legionistów.
 • 1797r. powstanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech (Józef Wybicki).
 • walki Legionów Polskich:
  • 1797-1801r. Włochy,
  • 1801r. pokój francusko - austriacki,
  • skierowanie na wyspę San Domingo (dzisiaj Haiti).
 • znaczenie Legionów Polskich we Włoszech dla niepodległości Polski.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s.  103 zadanie 1, 2, 4 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/open?id=1WmAQ6egPBePV3x9ZYpZ3SHTi5s1fF3AG


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 104 zadanie 5 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 27 maja 2020r.


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (3:44 min.):


Temat: Upadek Napoleona. s.199-202 (nauka zdalna)

Data: 15 maja 2020r.


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 199.


Przeczytaj tekst z podręcznika pod kątem następujących treści:

 • mapa w podręczniku s. 201,
 • powody ataku Francji na Rosję 1812r.,
 • bitwa o Smoleńsk,
 • bitwa pod Borodino,
 • zajęcie Moskwy przez Wielką Armię,
 • taktyka spalonej ziemi,
 • odwrót Wielkiej Armii,
 • wojna podjazdowa,
 • skutki ataku na Rosję,
 • koalicja antyfrancuska,
 • bitwa pod Lipskiem,
 • abdykacja Napoleona i zesłanie na wyspę Elbę.


W prezentacji znajdziesz odpowiedź na pracę domową oraz rozwiązane zadania z zeszytu ćwiczeń - s. 101-102 zadanie 1 i 3 

https://drive.google.com/open?id=1CaBcIptqsiwDRYz9vlzGdBKFS9qJ2cTu


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 101 zadanie 2 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 20 maja 2020r.


Dla chętnych (na ocenę):

podręcznik strona 202 zadanie 5 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 20 maja 2020r. (najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie historii). 


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (4:39 min.):


Temat: Epoka Napoleona Bonapartego s. 194-198 (nauka zdalna)

Data: 8 maja 2020r. - zajęcia online o 11:00


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 194.


Przeczytaj tekst z podręcznika, zwróć uwagę na: 

 1. rządy Dyrektoriatu (1795r.),
 2. kampania włoska (1796-1797),
 3. Napoleon Bonaparte jako dowódca wojsk,
 4. pokój z Austrią (1797r.) - przyłączenie Belgii,
 5. zamach stanu (1799r.),
 6. wprowadzenie konsulatu,
 7. reformy czasu 3 konsulów,
 8. Kodeks Napoleona (1804r.),
 9. przywrócenie monarchii (1804r.) - koronacja Napoleona i Józefiny,
 10. koalicja antyfrancuska (1805r.) - bitwa pod Austerlitz,
 11. blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii (od 1806r.),
 12. pokój w Tylży (1807r.),
 13. ikonografika "Armia Napoleona" - podręcznik strona 197,
 14. mapa "Europa w 1807r." - podręcznik strona 196,
 15. Łuk Triumfalny w Paryżu - podręcznik strona 198.


Na lekcji online wykonamy zadania z zeszytu ćwiczeń - s. 98 zadanie 1, 2, 3 oraz obejrzymy prezentację multimedialną

https://drive.google.com/open?id=1yb7p5wRZY4qhIZjOp4lwjxCur6b-_YYS


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń strona 99 zadanie 5 i 6 wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 13 maja 2020r. (środa)


Ciekawostka:

Fantastyczna wizja inwazji francuskiej na Wielką Brytanię z użyciem balonów, floty desantowej i tunelu pod kanałem La Manche, rycina, 1803 r.

źródło zdjęcia: https://archiwum.rp.pl/artykul/994263-Sladem-Wilhelma-Zdobywcy.html


Lekcja z kanału Historia pod ostrym kątem (6:03 min.):


Polecam filmy:

- bitwa pod Trafalgarem (2 min.)

- bitwa pod Austerlitz (1:56 min.) 


Temat: "Był sobie człowiek - Rewolucja Francuska".

Data: 24 kwietnia 2020r.Temat: Republika Francuska. s. 190-193 (nauka zdalna)

Data: 17 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 11:00


 1. Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 2. Zanotuj daty i wydarzenia z taśmy czasu z podręcznika strona 190
 3. Obejrzyj prezentację multimedialną https://drive.google.com/open?id=107LM3ksWJLNNJv84m0sy1Cb9HRq7ZdXQ (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)
 4. W czasie prezentacji wykorzystane zostaną:
  • tekst źródłowy "Dekret o podejrzanych" z podręcznika strona 192.
  • zadania z zeszytu ćwiczeń strona 96-97 ćwiczenia 1, 2, 4
  • "Marsylianka" - aktualny hymn Francji z polskimi napisami.


Praca domowa:

Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania 3 i 5 strona 96-97 i wyślij je na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 22 kwietnia 2020r. Bądź terminowy!


link do testu - https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=w4mfEhzeNYR3 

aktywny 3 kwietnia 8:00-20:00 


Temat: Rewolucja francuska. s. 184-189 (nauka zdalna)

Data: 27 marca 2020r.

 1. Zapisz ze strony 184 z taśmy czasu daty i wydarzenia tam umieszczone.
 2. Polecam do obejrzenia bardzo ciekawą lekcję online (obejrzyj do 24 minuty i 6 sekund) - pamiętaj, zawsze możesz włączyć ponownie, zatrzymać w czasie oglądania i odpocząć. 
 3. Słuchając zwróć uwagę na: podział społeczeństwa na 3 stany, zwołanie Stanów Generalnych, zdobycie Bastylii, uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela, uchwalenie konstytucji oraz zmiany które wprowadzała.
 4. Wykonaj  z zeszytu ćwiczeń:
  •  zadanie 2 ze strony 94 - schemat podziału społeczeństwa Francji,
  • zadanie 5 ze strony 95 - analiza ilustracji przedstawiającej szturm na Bastylię.


Dla chętnych: 

Jeśli zainteresowałeś/-aś się tematem możesz poszukać, co się obecnie znajduje w miejscu dawnej twierdzy Bastylia w Paryżu?

Nie wysyłaj do mnie zdjęć z tego tematu.  Jeśli masz pytania, wskazówki do pracy zdalnej, pomysły jak ułatwić nam pracę możesz do mnie napisać clxclx@poczta.onet.pl


Temat do zapisania w zeszycie: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów - powtórzenie wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 24 marca 2020r.

 1. Zapoznaj się z wiadomościami umieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox#j0000008VSB6v32_00000003
 2. Wykonaj polecenia sprawdzające zawarte w tym tekście. 
 3. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz treść polecenia): Czy gdyby Rzeczpospolita nie podjęła reform, doszłoby do rozbiorów? Odpowiedź uzasadnij kierując się tekstem z epodrecznika.pl Wyślij odpowiedź na clxclx@poczta.onet.pl do dnia 27 marca 2020r.
 4. Wykonaj zadania powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń: s. 92-93 zadanie 2,4,5.
 5. Zadanie dla chętnych: takie jak w poprzednim tygodniu

UWAGA! Przygotuj się do zaliczenia wiadomości z działu V - 3 kwietnia 2020r.


Temat do zapisania w zeszycie: Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego – powtórzenie wiadomości. (nauka zdalna)

Data: 17 marca i 20 marca 2020r.

 1. Przeczytaj tematy „Pierwszy rozbiór Polski” oraz „Kultura polskiego oświecenia” z podręcznika s. 158-169.
 2. Zapoznaj się z wiadomości umieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-poniatowskiego/Di3e8Z6mH
 3. Wykonaj polecenia sprawdzające zawarte w tym tekście.
 4. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz również treść polecenia): Król poddał się Rosjanom, ponieważ myślał, że dzięki temu uratuje chociaż część reform. Czy postąpił słusznie? Jak Twoim zdaniem powinien się zachować? Podaj dwa argumenty na poparcie swojej propozycji. Odpowiedzi wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r.
 5. Zadanie dla chętnych: Na podstawie dostępnych źródeł krótko przedstaw trzech absolwentów Szkoły Rycerskiej wraz ze zdjęciami. Wykonaj pracę na kartach dodatkowych. Wykonaj zdjęcie i wyślij je pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r. Po zakończeniu zawieszenia zajęć pracę przynieś do szkoły.


Plakaty uczniów "Uczniowie Szkoły Rycerskiej" 

https://5e74ad9f6cc52.site123.me/galeria#5e76d06ba1faa

VIIa


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI. (nauka zdalna)

Data: 22 czerwca 2020r. - nie będzie lekcji online


 • W ramach powtórzenia wiadomości z działu VI wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń s. 96-97 ćwiczenie 1, 3 i 4Nie wysyłaj do mnie odpowiedzi.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI. (nauka zdalna)

Data: 15 czerwca 2020r. - nie będzie lekcji online


 • W ramach powtórzenia wiadomości z działu VI wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń s. 96-97 ćwiczenie 2, 5 i 6. Nie wysyłaj do mnie odpowiedzi.
 • Możesz obejrzeć jeden lub więcej z filmów umieszczonych w treści lekcji z tego działu.

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. (nauka zdalna)

Data: 8 czerwca 2020r. - lekcja online 10:00


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku daty i związane z nimi wydarzenia.


Zwróć uwagę na:

 1. Militaryzacja III Rzeszy
  • w 1935 r. Niemcy przywróciły powszechny obowiązek służby wojskowej – zakazany przez traktat wersalski.
  • rozbudowa Wehrmachtu – siły zbrojne
   • tworzenie Luftwaffe – siły powietrzne,
   • rozbudowa Krigsmarine – marynarka wojenna.
  • w 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii (remilitaryzacja Nadrenii).
  • w 1936 r. został podpisany pakt antykominternowski
   • wymierzony w ZSRS i partie komunistyczne, zrzeszone w tzw. kominternie (III Międzynarodówce Komunistycznej),
   • kraje, które zawarły pakt: III Rzesza, Japonia, od 1937 r. Włochy.
 2. W marcu 1938 r. Anschluss Austrii, czyli włączenie Austrii do III Rzeszy.
 3. Konflikt niemiecko-czechosłowacki o Sudety
  • w Sudetach mieszkała liczna mniejszość niemiecka, która domagała się włączenia Sudetów do III Rzeszy.
  • w celu rozwiązania konfliktu została odbyła się specjalna konferencja w Monachium (29-30 IX 1938 r.).
  • w konferencji uczestniczyli przedstawiciele:
   • Adolf Hitler (III Rzesza),
   • Benito Mussolini (Włochy),
   • Neville Chamberlain (Wielka Brytania),
   • Édouard Daladier (Francja).
  • uczestnicy podpisali układ monachijski, na mocy którego Sudety zostały włączone do Niemiec.
 4. Problemy Czechosłowacji wykorzystały Polska i Węgry
  • Polska zmusiła Czechosłowację do oddania Polsce Zaolzia,
  • Węgry zajęły Ruś Zakarpacką oraz południową Słowację.
 5. W marcu 1939 r. nastąpił rozpad Czechosłowacji
  • Niemcy zagarnęły Czechy i utworzyły zależny od nich Protektorat Czech i Moraw.
  • słowaccy nacjonaliści proklamowali utworzenie odrębnej Słowacji z księdzem Józefem Tiso na czele.
 6. Appeasement - polityka ustępstw państw zachodnich polityka wobec III Rzeszy.
 7. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) - gen Francisco Franco.
 8. Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie
  • ekspansja Japonii spowodowana była dążeniem do zdobycia terenów zasobnych w surowce.
  • atak japoński na Chiny:
   • Chiny były osłabione wojną domową między rządem narodowym a komunistami,
   • w 1931 r. Japończycy zdobyli Mandżurię i utworzyli marionetkowe cesarstwo Mandżukuo,
   • w 1937 r. przeprowadzili ponowy atak i zajęli znaczną część kraju.


Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 94-95 zadania 1, 4.

Link do prezentacji

dostępny po lekcji online


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń s. 94 zadanie 2, 3. Zdjęcie wykonanej pracy wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 12 czerwca 2020r.


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (11:15 min.):

Film z kanału Prosta Historia (17:36 min.): 


1 czerwca - Dzień Dziecka

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, tego dnia nie będziemy mieć zadań do wykonania. Zachęcam do wirtualnej wycieczki (link przy temacie z 1 czerwca).

Nie odbędzie się również lekcja online.


Temat: Wirtualna wycieczka po zabytkach. (nauka zdalna)

Data: 1 czerwca 2020r.


Nawet nie wychodząc z domu, można zwiedzać i podziwiać najpiękniejsze atrakcje turystyczne świata. Zebraliśmy dla Was listę 60 najciekawszych i najpopularniejszych budowli, które można zwiedzać wirtualnie. Zapraszamy do wirtualnych podróży!

https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-wirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546?fbclid=IwAR2tA9Ll7sieZmwL663nI1FMyHwRXV_eQ8jW-YdOLNQ5dgP_JtWq1QWrNWo  


Wybierz 5 miejsc, które "zwiedzisz" bez biletów i opuszczania swojego domu. Miłej wycieczki:)


Temat:  W jaki sposób Niemcy odbudowali swoją armię? - Tajemnice sprzed wieków. s. 198-200 (nauka zdalna)

Data: 25 maja - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Przeczytaj temat w podręczniku s.198-200
 • Na podstawie podręcznika wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 88-89

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 29 maja 2020r.


Temat: ZSRS - imperium komunistyczne. (nauka zdalna)

Data: 18 maja - zajęcia online 10:00


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku daty i związane z nimi wydarzenia.


Zwróć uwagę na:

 1. 30 grudnia 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)
  • federacja republik,
  • głównym ośrodkiem władzy była Moskwa.
 2. Rządy Józefa Stalina
  • Włodzimierz Lenin zmarł w 1924 r., władzę przejął Józef Stalin,
  • Józef Stalin został sekretarzem generalnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b),
  • w latach 1936-1938 przeprowadził tzw. wielką czystkę w wyniku której uwięził lub wymordował przeciwników,
  • w ZSRS zaczął obowiązywać tzw. kult jednostki – bezkrytyczne uwielbienie dla Stalina,
  • Stalin przekształcił ZSRS w państwo totalitarne.
 3. Gospodarka ZSRS
  • obowiązywał tzw. komunizm wojenny – państwo sprawowało pełną kontrolę nad gospodarką,
  • po wojnie Włodzimierz Lenin wprowadził tzw. Nową Ekonomiczną Politykę (NEP) – ograniczony rozwój wolnego rynku.
  • Stalin przeprowadził kolektywizację rolnictwa, w wyniku którego:
   • zlikwidowano indywidualne gospodarstwa rolne,
   • utworzono sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne,
   • utworzono kołchozy – spółdzielnie rolnicze, skupiające dawnych indywidualnych rolników.
  • Stalin wprowadził gospodarkę planową, w której
   • obowiązywały pięcioletnie plany gospodarcze,
   • gospodarka był centralnie zarządzana – decyzje zapadały na najwyższych szczeblach władzy.
 4. Zbrodnie komunistyczne
  • władze komunistyczne zwalczały:
   • przeciwników i rywali politycznych,
   • przedstawicieli tzw. klas posiadających, którzy byli właścicielami np. majątków ziemskich, fabryk, banków,
   • rolników indywidualnych (tzw. kułaków).
  • aparat przemocy w ZSRS
   • Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD),
   • sieć łagrów, które podlegały Gułagowi (Główny Zarząd Obozów).
 5. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym
  • w 1922 r. w Rapallo ZSRS i Niemcy zawarły traktat o współpracy,
  • po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera stosunki niemiecko-sowieckie uległy pogorszeniu,
  • 23 sierpnia 1939 r. ZSRS i III Rzesza zawarły tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow.

Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 90-91 ćwiczenia 1, 3.


Link do prezentacji

https://drive.google.com/open?id=1uFIl_XiQQqAYekvWVTrXgMvLMZX5sEBu


Zadanie domowe:

W zeszycie przedmiotowym:

 1. rozwiń skróty: ZSRS, WKP(b), NEP, NKWD, GUŁAG. 
 2. wyjaśnij pojęcia: sowchozy, kołchozy, łagry, kułak.

 Zdjęcie wykonanej pracy wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 22 maja 2020r.


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (18:31 min.)

Film z kanału Prosta Historia (11:47 min.): 


Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. (nauka zdalna)

Data: 11 maja 2020r. - zajęcia online 10:00


Zwróć uwagę na:

 • zmiany społeczne w dwudziestoleciu wojennym: 
  • powszechny obowiązek nauki,
  • upadek znaczenia Kościoła,
  • duża rola kobiet: sufrażystki, emancypantki,
  • demokratyzacja życia,
  • powszechne prawo wyborcze kobiet,
 • rozwój komunikacji (samochody, samoloty, transport kolejowy),
 • rozwój mass mediów:
  • popularność gazet,
  • audycje radiowe, słuchowiska,
  • upowszechnienie kina,
 • aktorzy filmowi:
  • Rudolf Valentino,
  • Greta Garbo,
  • Pola Negri,
  • Charlie Chaplin,
 • pojawienie się jazzu,
 • architektura - modernizm (monumentalizm, funkcjonalizm),
 • nowa moda damska i męska,
 • upowszechnienie się nowych stylów w malarstwie:
  • dadaizm,
  • surrealizm,
  • futuryzm,
  • socrealizm.


Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 92-93 ćwiczenia 1, 3, 4.


Link do prezentacji

https://drive.google.com/open?id=1ZgS0fcOtt-gaG_staXe9MjOr9FsrWA4L


Zadanie domowe:

Przedstaw społeczne skutki I wojny światowej na podstawie podręcznika strona 205. Wyślij zdjęcie notatki z zeszytu na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 15 maja 2020r.


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (18:19 min.)

Film z kanału Prosta Historia (7:29 min.): 


Zadanie 2 na ocenę dla osób z dostosowaniem wymagań edukacyjnych:

Wyjaśnij, czym był wielki kryzys gospodarczy i jakie były jego skutki? (napisz odpowiedź w zeszycie).

Odpowiedz na podstawie tematu w podręczniku "Świat po I wojnie światowej" s. 188-192.

Odpowiedź wyślij w formie zdjęcia na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 15 maja 2020r. (środa).


Temat: Narodziny faszyzmu. s.192-197 (nauka zdalna)

Data: 4 maja 2020r. - zajęcia online 10:00


Zwróć uwagę na:

 • postacie: Benito Mussolini, Pius XI, Adolf Hitler, Josef Goebbels.
 • we Włoszech:
  • założenie Włoskich Związków Kombatanckich,
  • utworzenie Narodowej Partii Faszystowskiej,
  • "marsz na Rzym",
  • Mussolini jako duce,
  • ideologia faszyzmu,
  • traktaty laterańskie.
 • w Niemczech:
  • założenie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej,
  • ideologia nazizmu,
  • pucz w Monachium,
  • wybory do parlamentu w 1932r.,
  • Hitler jako kanclerz,
  • pożar w Reichstagu,
  • "noc długich noży",
  • utworzenie III Rzeszy,
  • ustawy norymberskie,
  • "noc kryształowa".
 • różnice i podobieństwa między faszyzmem i nazizmem.


Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 86-87 ćwiczenia 2 i 4.


Link do prezentacji

https://drive.google.com/open?id=1cMCxwDzeCx33_iS7n-asuwpzTpOzS3w9


Zadanie domowe:

Wykonaj kalendarium wydarzeń z tematu „Narodziny faszyzmu” w podręczniku strona 192 -197 lub na podstawie prezentacji multimedialnej (spis wszystkich wymienionych dat i dotyczących ich wydarzeń). Wyślij zdjęcie notatki z zeszytu na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 8 maja 2020r.

Przykład: 1929r. – zawarcie traktatów laterańskich między Benito Mussolinim a papieżem Piusem XI.


Polecam film (19:32 min.):


Zamiast powtórzenia

Zadanie na ocenę dla osób, które nie mają dostosowania wymagań edukacyjnych: 

Opisz jedną bitwę I wojny światowej oraz dodaj źródła, z których korzystałeś. Uzasadnij swój wybór. 

Praca powinna być opisana w zeszycie przedmiotowym na 1-2 stronach.  Proszę wysłać do mnie odpowiedzi w formie zdjęć na adres clxclx@poczta.onet.pl do  4 maja 2020r. Praca wysłana po terminie nie będzie sprawdzana.


Zadanie 1 na ocenę dla osób z dostosowaniem wymagań edukacyjnych:

Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej (data podpisania traktatu, ziemie przyznane, plebiscyty, sprawa granicy na wschodzie oraz Gdańska). Dołącz na końcu swój podpis.

Proszę wysłać do mnie odpowiedzi w formie zdjęć na adres clxclx@poczta.onet.pl do 4 maja 2020r. 


Temat: Świat po I wojnie światowej. (nauka zdalna)

Data: 27 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)

https://drive.google.com/open?id=1jYRTLaj0WTueGAN3usCtDe5doG-7ZhWr


W trakcie oglądania prezentacji:

 • dokonaj analizy tabeli "Straty i dane mobilizacyjne w I wojnie światowej najważniejszych uczestników" - odpowiedz na umieszczone pod nią pytania
 • analiza fragmentu traktatu wersalskiego,
 • obejrzyj mapy: "Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej", "Europa powersalska"


Następnie zanotuj do zeszytu przedmiotowego (na podstawie prezentacji): 

Traktaty pokojowe:

- z Niemcami  w Wersalu (28 czerwca 1919r.): pozbawienie kolonii, Alzacji i Lotaryngii (przyłączona do Francji), Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego, zmniejszono armię niemiecką, odszkodowania wojenne.

- z Austrią w Saint-Germain-en-Laye (10 września 1919r.), z Węgrami w Trianon (4 czerwca 1920r.): rozpad Austro-Węgier, utrata terytorium, odszkodowania wojenne, ograniczenie armii.

- z Turcją w Sevres (10 sierpnia 1920r.): utrata terytoriów, redukcja armii, odszkodowania wojenne.


Zadanie domowe:

W zeszycie przedmiotowym wynotuj kraje, które pojawiły się po I wojnie światowej, na podstawie podręcznika strona 190 lub prezentacji multimedialnej. Wyślij zdjęcie notatki na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 30 kwietnia 2020r.


Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej. (nauka zdalna)

Data: 20 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk).  

https://drive.google.com/open?id=1ChEk6iK5lnRitdWqtGs_pgh6Vsd5iAQz

W trakcie oglądania prezentacji:

 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 80 zadanie 2 (na lekcji online)
 • przeanalizuj teksty źródłowe: punkt 13 orędzia prezydenta USA, fragment wspomnień z konferencji pokojowej w Wersalu Romana Dmowskiego, fragmenty traktatu wersalskiego
 • zinterpretuj karykatury dotyczące aktu 5 listopada
 • obejrzyj mapę z podręcznika ze strony 231


Link do filmu z konferencji pokojowej w Wersalu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/The_signing_of_the_peace_treaty_of_Versailles.webm  


Następnie zanotuj do zeszytu przedmiotowego: 

 • 5 listopada 1916r. władze Austro-Węgier i Niemiec wydały w Lublinie i Warszawie manifest podpisany przez obu cesarzy.
 • 8 stycznia 1918r. orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w Kongresie na temat ładu powojennego (13 punkt o Polsce).
 • 28 czerwca 1919r. podpisano traktat wersalski. Polsce wyznaczono Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Gdańsk i okolice stały się Wolnym Miastem Gdańsk. Na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach, Powiślu zorganizowano plebiscyt.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń s.  81 zadanie 4.  Zdjęcie zeszytu ćwiczeń wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 24 kwietnia 2020r.


link do testu:

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=EAKdHUGzzHMN 

aktywny 6 kwietnia 2020r między 8:00 a 20:00 czas pracy 15 minut od momentu uruchomienia. Test składa się z 10 pytań.


Temat: Rewolucje w Rosji. (nauka zdalna) 

Data: 6 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk).  

https://drive.google.com/open?id=111hG5QFNgRO3NpuAmGgofElShrCPh7X2

W trakcie oglądania prezentacji:

 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 78-79 zadania 3 i 5 (również na lekcji online)
 • zanotuj daty rewolucji lutowej i październikowej.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń s. 79 zadanie 4.  Zdjęcie zeszytu ćwiczeń wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 10 kwietnia 2020r.

Dodatkowo zapoznaj się z filmem poświęconym rewolucji (5 minut 25 sekund):


UWAGA - W związku ze zmianą planu od 31 marca 2020r. test online przewidziany na ten dzień będzie przeniesiony na 6 kwietnia 2020r. (poniedziałek)

Informacje:

- zakres pytań 156-175 z podręcznika

- link do testu pojawi się na stronie https://5e74ad9f6cc52.site123.me (przy klasie VIIa) o godzinie 8:00.

- aktywność testu 3 kwietnia 2020r. godzina 8:00 do 20:00. 

- czas na rozwiązanie testu 15 minut.

- w teście zastosowana będzie technologia "Uczciwy rozwiązujący" - W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu aktywowany będzie mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu pierwsza próba wyszukiwania informacji w Internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana  przyczyni się do wyświetlenia ostrzeżenia i przy kolejnej próbie - zablokowania testu.


Temat do zapisania w zeszycie: I wojna na ziemiach polskich. (nauczanie zdalne)

Data: 30 marca 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk). Odszukaj w niej poniższych informacji:

 • Dwie największe bitwy na terenie Królestwa Polskiego (miejsca, daty, wynik walk),
 • Oddziały wojskowe i ich dowódców (jeśli są wymienieni) utworzone:

a. po stronie krajów centralnych

b. po stronie Rosji

c. we Francji

Przepisz polecenie do zeszytu, w trakcie oglądania zanotuj odpowiedzi. Zdjęcie z notatką wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 3 kwietnia 2020r.

Link do prezentacji https://drive.google.com/open?id=1Tg4Gk_JaaovDGifWOU1tr-icjdyxuwg3


Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 2 i 3 ze stron 76-77. Proszę tego nie dokumentować i nie odsyłać na pocztę. Tylko notatkę!


Temat do zapisania w zeszycie: Na frontach I wojny światowej - powtórzenie. (nauczanie zdalne)

Data: 24.03.2020r.

Obejrzyj filmy: 

 • Początek wojny w okopach - I wojna światowa (9minut):
 • Początek wojny w powietrzu i pod wodą - I wojna światowa (9 minut):

 • Jak nowa technologia zmieniała wojnę - I wojna światowa (10 minut):


 • Zadanie do zeszytu -

Po zapoznaniu się z treścią filmów oraz wiadomościami na stronie wykonaj polecenie w zeszycie przedmiotowym: 

Wymień w punktach społeczne skutki I wojny światowej - na podstawie filmu z epodreczniki oraz innych dostępnych źródeł. 

Odpowiedzi (mogą być fotografie) wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r. 


Dla chętnych:

Posłuchaj pieśni z okresu I wojny światowej. Zachęcam do wspólnego śpiewu - poszukaj tekstów piosenek w internecie:)


UWAGA! Przygotuj się do zaliczenia z dwóch tematów działu V s.188-198!!!

Powtórzenie wiadomości na temat I wojny światowej ułatwi Wam film (12 minut, jeśli nie zapamiętałeś wiadomości obejrzyj go ponownie)


UWAGA ZALICZENIE Z 1 I 2 TEMATU DZIAŁU V JUŻ 31 MARCA 2020R. - będzie to arkusz testowy do wykonania w ciągu określonego czasu. Szczegóły przedstawię 30 marca.


Temat: Na frontach I wojny światowej - powtórzenie. (nauczanie zdalne)

Data: 23.03.2020r.

 1. Obejrzyj prezentację https://drive.google.com/open?id=1Y43ZHu2dTSnTH3soAsqZGNCMEjuu1Se4 (znaną z lekcji)
 2. Zwróć uwagę na przyczyny wojny, najważniejsze walki stoczone w I wojnie światowej, przebieg zakończenia wojny.
 3. Zapisz najważniejsze daty oraz wydarzenia ze stron 41-49 w prezentacji. 
 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 2,3,4 ze strony 72-73

Zadanie dla chętnych: Przygotuj plakat na temat I wojny światowej oraz użytych w niej nowoczesnych technologii wojennych. Swoją pracę sfotografuj i wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r. Po odwołaniu zawieszenia zajęć przynieś ją do szkoły.


Temat do zapisania w zeszycie: Świat w okresie I wojny światowej – powtórzenie wiadomości. (nauczanie zdalne)

Data: 16.03-17.03.2020r.  -  2 godziny lekcyjne

 1. Przypomnij wiadomości z podręcznika „Świat na drodze ku wojnie” oraz „Na frontach I wojny światowej” strony 156-168
 2. Zapoznaj się z zawartością strony https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
 3. Wykonaj wszystkie zawarte w tekście polecenia.
 4. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz również treść polecenia): Prof. Andrzej Chwalba w nagraniu umieszczonym na stronie epodręczniki.pl twierdzi, że Stany Zjednoczone były najważniejszym sojusznikiem ententy. Czy historyk ma rację? Dlaczego? Odpowiedź prześlij do 19 marca 2020r. na adres clxclx@poczta.onet.pl
 5. Zadanie dla chętnych: Przygotuj plakat na temat I wojny światowej oraz użytych w niej nowoczesnych technologii wojennych. Swoją pracę sfotografuj i wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r. Po odwołaniu zawieszenia zajęć przynieś ją do szkoły.

VIIb


Temat:  W jaki sposób Niemcy odbudowali swoją armię? - Tajemnice sprzed wieków. s. 198-200 (nauka zdalna)

Data: 5 czerwca - samodzielne wykonanie zadań, nie odbędzie się lekcja online


 • Zapisz temat i datę do zeszytu przedmiotowego.
 • Przeczytaj temat w podręczniku s.198-200
 • Na podstawie podręcznika wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 88-89

Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 10 czerwca 2020r. - praca na ocenę.Temat: ZSRS - imperium komunistyczne. (nauka zdalna)

Data: 29 maja - zajęcia online 10:00


 • Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.
 • Wypisz z taśmy czasu w podręczniku daty i związane z nimi wydarzenia.


Zwróć uwagę na:

 1. 30 grudnia 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)
  • federacja republik,
  • głównym ośrodkiem władzy była Moskwa.
 2. Rządy Józefa Stalina
  • Włodzimierz Lenin zmarł w 1924 r., władzę przejął Józef Stalin,
  • Józef Stalin został sekretarzem generalnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b),
  • w latach 1936-1938 przeprowadził tzw. wielką czystkę w wyniku której uwięził lub wymordował przeciwników,
  • w ZSRS zaczął obowiązywać tzw. kult jednostki – bezkrytyczne uwielbienie dla Stalina,
  • Stalin przekształcił ZSRS w państwo totalitarne.
 3. Gospodarka ZSRS
  • obowiązywał tzw. komunizm wojenny – państwo sprawowało pełną kontrolę nad gospodarką,
  • po wojnie Włodzimierz Lenin wprowadził tzw. Nową Ekonomiczną Politykę (NEP) – ograniczony rozwój wolnego rynku.
  • Stalin przeprowadził kolektywizację rolnictwa, w wyniku którego:
   • zlikwidowano indywidualne gospodarstwa rolne,
   • utworzono sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne,
   • utworzono kołchozy – spółdzielnie rolnicze, skupiające dawnych indywidualnych rolników.
  • Stalin wprowadził gospodarkę planową, w której
   • obowiązywały pięcioletnie plany gospodarcze,
   • gospodarka był centralnie zarządzana – decyzje zapadały na najwyższych szczeblach władzy.
 4. Zbrodnie komunistyczne
  • władze komunistyczne zwalczały:
   • przeciwników i rywali politycznych,
   • przedstawicieli tzw. klas posiadających, którzy byli właścicielami np. majątków ziemskich, fabryk, banków,
   • rolników indywidualnych (tzw. kułaków).
  • aparat przemocy w ZSRS
   • Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD),
   • sieć łagrów, które podlegały Gułagowi (Główny Zarząd Obozów).
 5. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym
  • w 1922 r. w Rapallo ZSRS i Niemcy zawarły traktat o współpracy,
  • po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera stosunki niemiecko-sowieckie uległy pogorszeniu,
  • 23 sierpnia 1939 r. ZSRS i III Rzesza zawarły tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow.

Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 90-91 ćwiczenia 1, 3.

Link do prezentacji

https://drive.google.com/open?id=1uFIl_XiQQqAYekvWVTrXgMvLMZX5sEBu


Zadanie domowe:

W zeszycie przedmiotowym:

 1. rozwiń skróty: ZSRS, WKP(b), NEP, NKWD, GUŁAG. 
 2. wyjaśnij pojęcia: sowchozy, kołchozy, łagry, kułak.

 Zdjęcie wykonanej pracy wyślij na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 3 czerwca 2020r.


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (18:31 min.)

Film z kanału Prosta Historia (11:47 min.): 


Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. (nauka zdalna)

Data: 22 maja 2020r. - zajęcia online 10:00


Zwróć uwagę na:

 • zmiany społeczne w dwudziestoleciu wojennym: 
  • powszechny obowiązek nauki,
  • upadek znaczenia Kościoła,
  • duża rola kobiet: sufrażystki, emancypantki,
  • demokratyzacja życia,
  • powszechne prawo wyborcze kobiet,
 • rozwój komunikacji (samochody, samoloty, transport kolejowy),
 • rozwój mass mediów:
  • popularność gazet,
  • audycje radiowe, słuchowiska,
  • upowszechnienie kina,
 • aktorzy filmowi:
  • Rudolf Valentino,
  • Greta Garbo,
  • Pola Negri,
  • Charlie Chaplin,
 • pojawienie się jazzu,
 • architektura - modernizm (monumentalizm, funkcjonalizm),
 • nowa moda damska i męska,
 • upowszechnienie się nowych stylów w malarstwie:
  • dadaizm,
  • surrealizm,
  • futuryzm,
  • socrealizm.


Na zajęciach online obejrzymy prezentację multimedialną i wykonamy również zadania z zeszytu ćwiczeń strona 92-93 ćwiczenia 1, 3, 4.

Link do prezentacji

https://drive.google.com/open?id=1ZgS0fcOtt-gaG_staXe9MjOr9FsrWA4L


Zadanie domowe:

Przedstaw społeczne skutki I wojny światowej na podstawie podręcznika strona 205. Wyślij zdjęcie notatki z zeszytu na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 27 maja 2020r.


Film z kanału Historia by Marcin Włoch (18:19 min.)

Film z kanału Prosta Historia (7:29 min.): 


Temat: Narodziny faszyzmu. s.192-197 (nauka zdalna)

Data: 15 maja 2020r.


Zwróć uwagę na:

 • postacie: Benito Mussolini, Pius XI, Adolf Hitler, Josef Goebbels.
 • we Włoszech:
  • założenie Włoskich Związków Kombatanckich,
  • utworzenie Narodowej Partii Faszystowskiej,
  • "marsz na Rzym",
  • Mussolini jako duce,
  • ideologia faszyzmu,
  • traktaty laterańskie.
 • w Niemczech:
  • założenie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej,
  • ideologia nazizmu,
  • pucz w Monachium,
  • wybory do parlamentu w 1932r.,
  • Hitler jako kanclerz,
  • pożar w Reichstagu,
  • "noc długich noży",
  • utworzenie III Rzeszy,
  • ustawy norymberskie,
  • "noc kryształowa".
 • różnice i podobieństwa między faszyzmem i nazizmem.


Prezentacja zawiera prawidłowo wykonaną pracę domową z poprzedniej lekcji oraz zadania z zeszytu ćwiczeń strona 86-87 ćwiczenia 2 i 4 https://drive.google.com/open?id=1cMCxwDzeCx33_iS7n-asuwpzTpOzS3w9


Zadanie domowe:

Wykonaj kalendarium wydarzeń z tematu „Narodziny faszyzmu” w podręczniku strona 192 -197 lub na podstawie prezentacji multimedialnej (spis wszystkich wymienionych dat i dotyczących ich wydarzeń). Wyślij zdjęcie notatki z zeszytu na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 20 maja 2020r.

Przykład: 1929r. – zawarcie traktatów laterańskich między Benito Mussolinim a papieżem Piusem XI.


Polecam film (19:32 min.):


Zadanie 2 na ocenę dla osób z dostosowaniem wymagań edukacyjnych:

Wyjaśnij, czym był wielki kryzys gospodarczy i jakie były jego skutki? (napisz odpowiedź w zeszycie).

Odpowiedz na podstawie tematu w podręczniku "Świat po I wojnie światowej" s. 188-192.

Odpowiedź wyślij w formie zdjęcia na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 15 maja 2020r. (środa).


Temat: Świat po I wojnie światowej. (nauka zdalna)

Data: 8 maja 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk)

https://drive.google.com/open?id=1jYRTLaj0WTueGAN3usCtDe5doG-7ZhWr


W trakcie oglądania prezentacji:

 • dokonaj analizy tabeli "Straty i dane mobilizacyjne w I wojnie światowej najważniejszych uczestników" - odpowiedz na umieszczone pod nią pytania
 • analiza fragmentu traktatu wersalskiego,
 • obejrzyj mapy: "Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej", "Europa powersalska"


Następnie zanotuj do zeszytu przedmiotowego (na podstawie prezentacji): 

Traktaty pokojowe:

- z Niemcami  w Wersalu (28 czerwca 1919r.): pozbawienie kolonii, Alzacji i Lotaryngii (przyłączona do Francji), Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego, zmniejszono armię niemiecką, odszkodowania wojenne.

- z Austrią w Saint-Germain-en-Laye (10 września 1919r.), z Węgrami w Trianon (4 czerwca 1920r.): rozpad Austro-Węgier, utrata terytorium, odszkodowania wojenne, ograniczenie armii.

- z Turcją w Sevres (10 sierpnia 1920r.): utrata terytoriów, redukcja armii, odszkodowania wojenne.


Zadanie domowe:

W zeszycie przedmiotowym wynotuj kraje, które pojawiły się po I wojnie światowej, na podstawie podręcznika strona 190 lub prezentacji multimedialnej. Wyślij zdjęcie notatki na adres clxclx@poczta.onet.pl do dnia 13 maja 2020r.


Zamiast powtórzenia

Zadanie na ocenę dla osób, które nie mają dostosowania wymagań edukacyjnych: 

Opisz jedną bitwę I wojny światowej oraz dodaj źródła, z których korzystałeś. Uzasadnij swój wybór. 

Praca powinna być opisana w zeszycie przedmiotowym na 1-2 stronach.  Proszę wysłać do mnie odpowiedzi w formie zdjęć na adres clxclx@poczta.onet.pl do 15 maja 2020r. Praca wysłana po terminie nie będzie sprawdzana.


Zadanie 1 na ocenę dla osób z dostosowaniem wymagań edukacyjnych:

Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej (data podpisania traktatu, ziemie przyznane, plebiscyty, sprawa granicy na wschodzie oraz Gdańska). Dołącz na końcu swój podpis.

Proszę wysłać do mnie odpowiedzi w formie zdjęć na adres clxclx@poczta.onet.pl do 4 maja 2020r.


Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej. (nauka zdalna)

Data: 24 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk).  

https://drive.google.com/open?id=1ChEk6iK5lnRitdWqtGs_pgh6Vsd5iAQz

W trakcie oglądania prezentacji:

 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 80 zadanie 2 (na lekcji online)
 • przeanalizuj teksty źródłowe: punkt 13 orędzia prezydenta USA, fragment wspomnień z konferencji pokojowej w Wersalu Romana Dmowskiego, fragmenty traktatu wersalskiego
 • zinterpretuj karykatury dotyczące aktu 5 listopada
 • obejrzyj mapę z podręcznika ze strony 231


Link do filmu z konferencji pokojowej w Wersalu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/The_signing_of_the_peace_treaty_of_Versailles.webm  


Następnie zanotuj do zeszytu przedmiotowego: 

 • 5 listopada 1916r. władze Austro-Węgier i Niemiec wydały w Lublinie i Warszawie manifest podpisany przez obu cesarzy.
 • 8 stycznia 1918r. orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w Kongresie na temat ładu powojennego (13 punkt o Polsce).
 • 28 czerwca 1919r. podpisano traktat wersalski. Polsce wyznaczono Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Gdańsk i okolice stały się Wolnym Miastem Gdańsk. Na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach, Powiślu zorganizowano plebiscyt.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń s.  81 zadanie 4.  Zdjęcie zeszytu ćwiczeń wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 29 kwietnia 2020r.


Temat: Rewolucje w Rosji. (nauka zdalna) 

Data: 17 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk).  

https://drive.google.com/open?id=111hG5QFNgRO3NpuAmGgofElShrCPh7X2

W trakcie oglądania prezentacji:

 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 78-79 zadania 3 i 5 (również na lekcji online)
 • zanotuj daty rewolucji lutowej i październikowej.


Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń s. 79 zadanie 4.  Zdjęcie zeszytu ćwiczeń wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 22 kwietnia 2020r.

Dodatkowo zapoznaj się z filmem poświęconym rewolucji (5 minut 25 sekund):


link do testu

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=sZXYDGFDXs3t  aktywny 3 kwietnia 2020r między 8:00 a 20:00 czas pracy 15 minut od momentu uruchomienia. Test składa się z 10 pytań.

....

UWAGA - W związku ze zmianą planu od 31 marca 2020r. test online przewidziany na 2 kwietnia będzie przeniesiony na 3 kwietnia 2020r. (piątek)

Informacje:

- zakres pytań 156-168 z podręcznika

- link do testu pojawi się na stronie https://5e74ad9f6cc52.site123.me (przy klasie VIIb) o godzinie 8:00.

- aktywność testu 3 kwietnia godzina 8:00 do 20:00. 

- czas na rozwiązanie testu 15 minut.

- w teście zastosowana będzie technologia "Uczciwy rozwiązujący" - W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu aktywowany będzie mechanizm kontrolujący kartę w przeglądarce internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu pierwsza próba wyszukiwania informacji w Internecie lub lokalnie na komputerze zostanie odnotowana  przyczyni się do wyświetlenia ostrzeżenia i przy kolejnej próbie - zablokowania testu.


Temat do zapisania w zeszycie: I wojna na ziemiach polskich. (nauczanie zdalne)

Data: 3 kwietnia 2020r.  - zajęcia online o 10:00


Obejrzyj prezentację (jeśli chcesz możesz pobrać ją na swój dysk). Odszukaj w niej poniższych informacji:

 • Dwie największe bitwy na terenie Królestwa Polskiego (miejsca, daty, wynik walk),
 • Oddziały wojskowe i ich dowódców (jeśli są wymienieni) utworzone:

a. po stronie krajów centralnych

b. po stronie Rosji

c. we Francji

Przepisz polecenie do zeszytu, w trakcie oglądania zanotuj odpowiedzi. Zdjęcie z notatką wyślij na clxclx@poczta.onet.pl  do 8 kwietnia 2020r.

Link do prezentacji https://drive.google.com/open?id=1Tg4Gk_JaaovDGifWOU1tr-icjdyxuwg3


Temat do zapisania w zeszycie: Na frontach I wojny światowej - powtórzenie. (nauczanie zdalne)

Data: 27 marca 2020r.

Obejrzyj filmy: 

 • Początek wojny w okopach - I wojna światowa (9minut):
 • Początek wojny w powietrzu i pod wodą - I wojna światowa (9 minut):

 • Jak nowa technologia zmieniała wojnę - I wojna światowa (10 minut):


 • Zadanie do zeszytu -

Po zapoznaniu się z treścią filmów oraz wiadomościami na stronie wykonaj polecenie w zeszycie przedmiotowym: 

Wymień w punktach społeczne skutki I wojny światowej - na podstawie filmu z epodreczniki oraz innych dostępnych źródeł. 

Odpowiedzi (mogą być fotografie) wyślij na clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r. 


Dla chętnych:

Posłuchaj pieśni z okresu I wojny światowej. Zachęcam do wspólnego śpiewu - poszukaj tekstów piosenek w internecie:)


UWAGA! Przygotuj się do zaliczenia z dwóch tematów działu V s.188-198!!! 

Powtórzenie wiadomości na temat I wojny światowej ułatwi Wam film (12 minut, jeśli nie zapamiętałeś wiadomości obejrzyj go ponownie)


Temat: Na frontach I wojny światowej - powtórzenie. (nauczanie zdalne)

Data: 26.03.2020r.

 1. Obejrzyj prezentację https://drive.google.com/open?id=1Y43ZHu2dTSnTH3soAsqZGNCMEjuu1Se4 (znaną z lekcji)
 2. Zwróć uwagę na przyczyny wojny, najważniejsze walki stoczone w I wojnie światowej, przebieg zakończenia wojny.
 3. Zapisz najważniejsze daty oraz wydarzenia ze stron 41-49 w prezentacji. 
 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 2,3,4 ze strony 72-73 (UWAGA - nie wysyłamy zdjęć ćwiczeń)

Zadanie dla chętnych: Przygotuj plakat na temat I wojny światowej oraz użytych w niej nowoczesnych technologii wojennych. Swoją pracę sfotografuj i wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 27 marca 2020r. Po odwołaniu zawieszenia zajęć przynieś ją do szkoły.


Temat do zapisania w zeszycie: Świat w okresie I wojny światowej – powtórzenie wiadomości. (nauczanie zdalne)

Data: 16.03-17.03.2020r.  -  2 godziny lekcyjne

 1. Przypomnij wiadomości z podręcznika „Świat na drodze ku wojnie” oraz „Na frontach I wojny światowej” strony 156-168
 2. Zapoznaj się z zawartością strony https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
 3. Wykonaj wszystkie zawarte w tekście polecenia.
 4. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz również treść polecenia): Prof. Andrzej Chwalba w nagraniu umieszczonym na stronie epodręczniki.pl twierdzi, że Stany Zjednoczone były najważniejszym sojusznikiem ententy. Czy historyk ma rację? Dlaczego? Odpowiedź prześlij do 19 marca 2020r. na adres clxclx@poczta.onet.pl
 5. Zadanie dodatkowe: Przygotuj plakat na temat I wojny światowej oraz użytych w niej nowoczesnych technologii wojennych. Swoją pracę sfotografuj i wyślij pod adres clxclx@poczta.onet.pl do 19 marca 2020r. Po odwołaniu zawieszenia zajęć przynieś ją do szkoły.

Kontakt


 • Aneta Guzek, Wisznice
 • clxclx@poczta.onet.pl
 • Pon-Pt - 08:00-14:00 (odpowiadam na wiadomości z pracami uczniów najpóźniej po upływie terminu wskazanego przy zadaniu)
I BUILT MY SITE FOR FREE USING